An unrecoverable error occurred. Form missing from server cache | Drupal

Rozwiązaniem błędu An unrecoverable error occurred. Form missing from server cache przy próbie wgrania zdjęcia jest:

  • instalacja modułu Cache Router, aktywacja jego
  • dodanie w pliku php.ini:
memcache.hash_strategy="consistent"
extension=php_memcache.dll
  • dodanie do pliku settings.php Drupala:
$conf['cache_inc'] = './sites/all/modules/cacherouter/cacherouter.inc';
$conf['cacherouter'] = array(
 'cache_form' => array(
 'engine' => 'db',),
);