Getin Bank: przymusowa restrukturyzacja.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny postanowił przeprowadzić przymusową restrukturyzację Getin Banku.

Getin Bank: przymusowa restrukturyzacja

Na początek informacja najważniejsza: to nie oznacza upadłości banku. Środki klientów są bezpieczne, a wszystkie umowy muszą być kontynuowane. Obsługą umów i klientów zajmie się teraz (od 3.10.2022 r.) tzw. bank pomostowy, który będzie działać pod marką VeloBank.