Uzupełnij dane w promocjach BGŻ BNP Paribas: Zyskownie w Koncie, Bonus dla Ciebie

Nadszedł czas na uzupełnienie danych w dwóch promocjach BGŻ BNP Paribas: Zyskownie w Koncie oraz Bonus dla Ciebie. Jeśli dane Ci było uczestniczyć w wybranej ofercie, to sprawdź skrzynkę pocztową i wypełnij dane niezbędne do wypłaty premii.

Zyskownie w koncie


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Sprawdź też:

BGŻOptima lokata BEZKARNA

 

Konto 360° Millennium z premią 200 zł

 

BGŻOptima lokata BEZKOMPROMISOWA

 

W przypadku obydwu poniższych promocji (jak i innych) posiadanie lokat BGŻ Optima nie stanowiło problemu – mimo, że to ten sam bank, to obowiązują odrębne umowy ramowe.

 

Zyskownie w koncie – zasady promocji

Tutaj opisaliśmy promocję Zyskownie w Koncie, promocja dostępna była do 25.11.2018 i aby skorzystać z oferty należało (w skrócie):
BGŻOptima Lokata BEZKOMPROMISOWA

 • zarejestrować się na stronie promocji
 • nie później niż do 25.11.2018 złożyć wniosek o konto Optymalne wraz z kartą wydawaną do konta
 • najpóźniej do 12.12.2018 podpisać umowę o konto z kartą
 • do 31.12.2018 zainstalować i aktywować aplikację mobilną GOmobile

W kolejnych krokach w grudniu 2018 i styczniu 2018:

 • w każdym z miesięcy zapewnić wpływ w kwocie min. 1000 zł (łącznie)
 • wykonać min. 3 przelewy za pomocą aplikacji GOmobile lub bankowości internetowej BGŻ BNP Paribas ([email protected])
 • do 15.02.2019 należy uzupełnić dane niezbędne do wypłaty premii

W lutym i marcu 2019 (podobnie jak w poprzednich miesiącach):

 • w każdym z miesięcy zapewnić wpływ w kwocie min. 1000 zł (łącznie)
 • wykonać min. 3 przelewy za pomocą aplikacji GOmobile lub bankowości internetowej BGŻ BNP Paribas ([email protected])

Banner obok wskazuje na lokatę bezkompromisową BGŻ Optima.

 

Bonus dla Ciebie

Tutaj opisaliśmy promocję Bonus dla Ciebie aby otrzymać pierwsze 50 zł, po podpisaniu umowy należało:
BGŻOptima Lokata BEZKARNA

 • zainstalować i aktywować aplikację GOmobile (do 31.01.2019)
 • w styczniu 2019 wykonać minimum jeden przelew korzystając z GOmobile lub systemu bankowości elektronicznej [email protected]

Po spełnieniu powyższych warunków otrzymasz 50 zł w gotówce. O przyznaniu tej nagrody zostaniesz poinformowany(-a) do 15.02.2019, a do 25.02.2019 należy zalogować się na stronie promocji i uzupełnić dane niezbędne do wypłaty premii, 50 zł zostanie wypłacone do 28.02.2018.

Aby otrzymać kolejne 100 zł należy w lutym i marcu 2019 (w każdym z miesięcy):

 • zapewnić wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł – może być przelew z Twojego konta w innym banku
 • wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 300 zł

Po spełnieniu ww warunków otrzymasz 100 zł w gotówce. Informację o przyznaniu nagrody otrzymasz do 19.04.2019 r, a 100 zł wpłynie na konto do 30.03.2019.

Szczegółowe informacje w podlinkowanych wpisach, a banner wskazuje na lokatę bezkarną BGŻ Optima.

 

Warunki spełnione i brak maila?

Spełniłeś(-aś) warunki promocji, a mimo to bank nie przysłał Ci maila? Przede wszystkim zacznij od sprawdzenia folderów kosz, spam itp., a jeśli tam nie znajdziesz emaila od banku, to nie pozostaje nic innego, jak napisanie reklamacji.

Zyskownie w Koncie – reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA” lub na adres e-mail: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail reklamującego (jeśli chce, aby odpowiedź została mu przekazana e- mailem), jak również opis i przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazania na piśmie lub w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego na jego adres e-mail.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Klient może składać w Banku reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez Bank na zasadach opisanych w § 5 ust. 6 – 8 Regulaminu.
 6. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora) albo osobiście do protokołu w każdej jednostce Banku obsługującej klientów, drogą elektroniczną – w systemie bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej www.bgzbnpparibas.pl.
 7. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej (listownie) lub pocztą elektroniczną na wniosek Klienta.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 r., poz. 2270 z późn.zm.) rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej Klientowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Bonus dla Ciebie – reklamacja

Idea Bank Lokata HIT

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA” lub na adres e-mail: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail reklamującego (jeśli chce, aby odpowiedź została mu przekazana e- mailem), jak również opis i przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazania na piśmie lub w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego na jego adres e-mail.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Klient może składać w Banku reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez Bank na zasadach opisanych w § 5 ust. 6 – 8 Regulaminu.
 6. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora) albo osobiście do protokołu w każdej jednostce Banku obsługującej klientów, drogą elektroniczną – w systemie bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej www.bgzbnpparibas.pl.
 7. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej (listownie) lub pocztą elektroniczną na wniosek Klienta.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2018 r., poz. 2038 z późn.zm.) rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej Klientowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Inne promocje

Citi Handlowy Karta kredytowa + Xiaomi Redmi 6aPromocja BGŻ BNP Paribas za szybko się skończyła?! Nie zdążyłeś(-aś) skorzystać z oferty? Sprawdź też inne obowiązujące oferty, które przedstawiamy na blogu oraz na LokataKonto.pl, dwie pierwsze to oferty BGŻ BNP Paribas:

 • Konto na Miarę i do 320 zł premii od BGŻ BNP Paribas, to oferta obowiązująca do końca lutego lub wyczerpania puli 1500 promocyjnych wniosków. Nagrody to premia w wysokości 3% kwoty transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą odpowiednio w miesiącu, za który przyznawana jest nagroda (kwiecień – grudzień 2019 r.) jednak nie więcej niż 30 zł, szczegóły w podlinkowanym wpisie.

oraz

 • darmowe treningi OK System – do 6 miesięcy treningów w obiektach sportowych współpracujących z OK System – ostatnio opisywana oferta z tego banku

A w innych:

 

Lokaty i konta

Getin Bank (e) Lokata na NOWE ŚRODKI

Oczywiście wszystkie prezentowane lokaty i konta oszczędnościowe to produkty bankowe z gwarancjami BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) – jeśli jest inaczej, to wyraźnie o tym informujemy!

A jeśli chcesz wiedzieć ile zarobisz na lokacie, skorzystaj z kalkulatora zysków z lokat, możesz przejść na wybraną stronę albo … kalkulator znajdziesz także pod koniec każdego z wpisów prezentujących lokaty i konta oszczędnościowe na LokataKonto.pl.

Dla wybranych lokat i kont istniej możliwość ulokowania dużych kwot, dla innych skorzystania z wysokiego oprocentowania albo też jest też możliwość zerwania lokaty bez utraty odsetek, np.

albo też najnowsza odsłona promocji (pod bannerem)

Specyficznym rodzajem są też lokaty bez konta, do uruchomienia których nie musisz wiązać się z bankiem zakładając konto czy wnioskując o inne produkty, wspomniane powyżej lokaty: na nowe środki od Getin, beztroska od Idea Bank i bezkarna z Optimy również można tam znaleźć.

 

Poleć lub udostępnij znajomym Uzupełnij dane w promocjach BGŻ BNP Paribas: Zyskownie w Koncie, Bonus dla Ciebie

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

BGŻOptima lokata BEZKARNA

 

Konto 360° Millennium z premią 200 zł

 

BGŻOptima lokata BEZKOMPROMISOWA

 

Konto Optymalne BGŻ BNP Paribas i do 150 zł w gotówce

Do 150 zł w gotówce dla uruchamiających Konto Optymalne BGŻ BNP Paribas i po spełnieniu niewygórowanych warunków promocji w ramach promocji Bonus dla Ciebie. I podobnie, jak to miało już miejsce w ramach innych ofert tego banku, tak i tym razem istnieje limit, który wynosi 1500 rejestracji w promocji i po wyczerpaniu którego złożenie wniosku przestanie być możliwe.

Bonus dla Ciebie zyskaj z kontem optymalnym

Bonus dla Ciebie – wykluczenia

Z najnowszej oferty BGŻ BNP Paribas mogą skorzystać tylko osoby, które nie posiadały (dotyczy to również współposiadaczy) konta od co najmniej 24 miesięcy. Ograniczenie to nie odnosi się do posiadaczy lokat BGŻ Optima, jeśli uruchomiłeś(-aś) lokatę bezkarną BGŻ Optima to oczywiście możesz skorzystać z oferty.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Bonus dla Ciebie – wniosek

Jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie, o którym mowa poniżej, to nie później niż do 14.12.2018:
BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne 150 zł premii - Bonus dla Ciebie

Jak już wspomnieliśmy powyżej (teoretycznie) masz na to czas do 14 grudnia, choć może zdarzyć się też tak, że promocja zakończy się przed czasem, gdyż istnieje limit 1500 wniosków – nie warto czekać.

Po rejestracji i również nie później niż do 14 grudnia

 • złóż wniosek o konto Optymalne z kartą debetową (do 14.12.2018)
 • podpisz umowę o konto, kartę i odstęp do bankowości elektronicznej (do 11.01.2019)

Jeśli nie obejmują Cię wykluczenia i 150 w gotówce jest dla Ciebie atrakcyjną nagrodą, to nie czekaj. A w dalszej części wpisu dodatkowe informacje o promocji.

 

Bonus dla Ciebie

Aby otrzymać pierwsze 50 zł, po podpisaniu umowy i:
BGŻOptima Lokata BEZKARNA

 • zainstaluj i aktywuj aplikację GOmobile – masz na to czas do 31.01.2019 (GOmobile jest dostępna dla systemów Android 5.0 i wyższych oraz iOS 10 i wyższych)
 • w styczniu 2019 wykonaj minimum jeden przelew korzystając z GOmobile lub systemu bankowości elektronicznej [email protected]

Już za spełnienie powyższych warunków otrzymasz 50 zł w gotówce. O przyznaniu tej nagrody zostaniesz poinformowany(-a) do 15.02.2019, a do 25.02.2019 należy zalogować się na stronie promocji i uzupełnić dane niezbędne do wypłaty premii, 50 zł zostanie wypłacone do 28.02.2018.

 

Aby otrzymać kolejne 100 zł należy w lutym i marcu 2019 (w każdym z miesięcy):

 • zapewnić wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł – może być przelew z Twojego konta w innym banku
 • wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 300 zł

Po spełnieniu ww warunków otrzymasz 100 zł w gotówce. Informację o przyznaniu nagrody otrzymasz do 19.04.2019 r, a 100 zł wpłynie na konto do 30.03.2019.

Oczywiście do momentu otrzymania nagrody konto, karta i aplikacja GOmobile muszą być aktywne, dodatkowe inf. w regulaminie.

 

Konto Optymalne

Wykonując transakcje kartowe warto wiedzieć, że  z promocji wyłączone są (nie zaliczają się do sumy transakcji na kwotę 300 zł) operacje wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

 • – 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • – 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • – 6012, określający instytucje finansowe,
 • – 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • – 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • – 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.

Jeśli płacisz kartą w sklepach, stacjach paliw i „tradycyjnych” punktach handlowo-usługowych lub internecie, to potraktuj to jedynie jako informację :)

 

 

Konto Optymalne – koszty

A te wyglądają naprawdę dobrze i jest (wg nas) obecnie jednym z najlepszych kont na rynku:
BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne 150 zł premii - Bonus dla Ciebie

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej (bez warunków)
 • 0 zł za przelewy złotowe Elixir, które wykonasz w bankowości internetowej lub z aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash, 5 zł dla pozostałych (w Polsce)

Umowę o konto podpiszesz z pośrednictwem kuriera, który przyjedzie do domu, pracy, czy na uczelnię.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Konto Optymalne BGŻ BNP Paribas i do 150 zł w gotówce

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Idea Bank Lokata HAPPY

 

Konto 360° Millennium z premią 200 zł

 

Getin Bank konto Proste Zasady 3,5%