4000 zł premii – Lepiej niż Lokata Citigold

Konto osobiste Citi GoldAż 4000 zł premii w ramach promocji Lepiej niż Lokata Citibank

Zapewne przypuszczacie, że warunki promocji są uprawniające do zdobycia takich pieniędzy są wyśrubowane? I macie rację. Jest to oferta dla osób z grubszym portfelem, gdyż aby zdobyć tytułową premię należy dysponować środkami w kwocie nie mniejszej niż 330.000 zł.

Dlaczego opisujemy taką ofertę? Bo wierzymy, że naszego bloga czytają również osoby dysponujące takimi środkami. Z myślą o takich osobach na końcu wpisu prezentujemy wyliczenia, które pokażą, że oferta Citi zdecydowanie przewyższa średnią na rynku lokat (jest korzystna).

 

Citi Gold z premią 4000 zł – wyłączenia

Z promocji wyłączone są osoby, które:

 • po 31.12.2014 roku posiadały w banku konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy oraz będące współwłaścicielami/pełnomocnikami takich rachunków
 • pracownicy i współpracownicy, członkowie władz banku i osoby zaangażowane w tworzenie oferty (z rodziną)
 • nierezydenci i obywatele USA

 

Citi Gold z premią 4000 zł – jak skorzystać z oferty

Oferta obowiązuje od 03.08.2017 r. do 30.09.2017 r (lub do wyczerpania limitu 200 wniosków) w okresie jej obowiązywania:

złóż wniosek

 • o Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client
 • podpisz regulamin promocji w terminie 10 dni od otwarcia konta, jednak nie później niż do 30 września 2017 roku

utrzymaj saldo:

 • uzyskaj saldo dzienne na poziomie co najmniej 330 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych) dla konta Citigold lub 3 100 000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) dla konta Citigold Private Client najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta
 • zobowiąż się do utrzymania w Banku średniomiesięcznego salda środków (średniomiesięczne saldo środków wyliczane jest z sumy środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Uczestnika oferowanych przez Bank w kolejnych dniach miesiąca podzielone przez liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym) w wysokości co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla konta Citigold lub co najmniej 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) dla konta Citigold Private Client przez 6 (słownie: sześć) kolejnych miesięcy kalendarzowych, liczonych najpóźniej od końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta

załóż lokatę:

 • najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta złóż w banku dyspozycję otwarcia lokaty terminowej w złotych na okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy o kwocie kapitału 1700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych) dla Konta Osobistego typu Citigold i o kwocie kapitału 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Konta Osobistego typu Citigold Private Client („Lokata”).
  Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 3% w skali roku. Nie może wypłacić środków z Lokaty przed terminem jej zapadalności.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Zobacz też: lokaty Citi

 

Citi Gold – premia 4000 a nawet 12.000 zł

Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej otrzymasz:

 • nagrodę w kwocie 2000 zł jeśli otworzysz Konto Osobiste typu Citigold
 • nagrodę w kwocie 10 000 zł jeśli otworzysz Konto Osobiste typu Citigold Private Client

Kolejne 2.000 zł otrzymasz gdy:

 • spełnisz warunki określone w akapicie „Citi Gold z premią 4000 zł – jak skorzystać z oferty”
 • i do czwartego miesiąca po otwarciu Konta w każdym z trzech kolejnych miesięcy:
  • utrzymasz średniomiesięczne saldo środków na poziomie minimum 300 000 zł dla konta Citigold i 3 000 000 zł dla konta Citigold Private Client oraz
  • kartą wydaną do konta wykonasz co najmniej 2 transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 1000 zł

 

Citi Gold – kiedy premia

Zgodnie z regulaminem nagroda zostanie zaksięgowana na koncie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnisz warunki oferty określone w dwóch poprzednich punktach. Zajrzyj również do TOiP.

Co ciekawe, podane kwoty są kwotami netto, które otrzymasz do ręki, gdyż bank:

 • ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanych nagród

Ale uwaga:

 • W przypadku niespełnienia warunków może wystąpić konieczność zwrotu części nagrody

złóż wniosek o konto Citi Gold z premią 4000 zł

 

Wyliczenia

W obliczeniach pomijamy lokatę 3% na 1700/3000 zł oraz wydatek 1000 zł kartą, obliczenia mają charakter przybliżony.

Dane do obliczeń dla konta Citigold:

 • kapitał = 300.000 zł
 • okres = pół roku = 182 dni
 • premia = 4.000 zł (netto)

Aby uzyskać 4938 zł odsetek (4000 zł bez podatku, bank płaci podatek) z odsetek należałoby zainwestować środki na lokacie z oprocentowaniem 3,3% – a to zdecydowanie wyżej niż przeciętna na rynku lokat, sprawdź też obliczenia samodzielnie:

 

Dane do obliczeń dla konta Citigold Private Client:

 • kapitał = 3.000.000 zł
 • okres = pół roku = 182 dni
 • premia = 12.000 zł (netto)

Aby uzyskać 14.815 zł odsetek (12.000 zł bez podatku, bank płaci podatek) z odsetek należałoby zainwestować środki na lokacie z oprocentowaniem 0,99% – w tym przypadku oferta nie wygląda już tak korzystnie, sprawdź obliczenia samodzielnie:

 • 3.000.000 zł * 0,99% * 182 dni (- podatek) = 12.000 zł

 

Podsumowanie

Jeżeli jesteś nowym klientem Citi, a dodatkowo dysponujesz kwotą około 330.000 zł, którą możesz ulokować na pół roku, to oferta z premią 4000 zł jest dobrą propozycją. Tytuł promocji „Lepiej niż lokata” jest jak najbardziej zasadny:

 

Zobacz też inne, aktywne promocje Citi:

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym 4000 zł premii – Lepiej niż Lokata Citigold

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

mBank - 3,5% Lokata na powitanie

 

Getin Bank eLokata na nowe środki

 

Karta kredytowa Citi i voucher Ole Ole