Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli jak obniżyć podatek dochodowy nawet o 1830 zł!


Zbliża się koniec roku, a wraz z nim – konieczność rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. O ile osoby prowadzące działalność gospodarczą mają wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu (co w efekcie przekłada się na niższy podatek), to osoby pracujące na […]