200 zł za otwarcie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w UNIQA TFI + do 3029 zł oszczędności na podatku!

200 zł premii za IKZE od UNIQA
Posiadanie IKZE, czyli Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, to jedna z najlepszych (i całkowicie legalnych!) metod pomniejszania swojego podatku dochodowego za dany rok. Jest to specjalny rachunek, którego cechy opisałem w specjalnym poradniku. Jego głównym założeniem jest możliwość odliczania od podstawy […]

200 zł za otwarcie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w AXA TFI + do 2007 zł oszczędności na podatku!


Posiadanie IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to jedna z najlepszych (i całkowicie legalnych!) metod pomniejszania swojego podatku dochodowego za dany rok. Jest to specjalny rachunek, którego cechy opisałem rok temu w specjalnym poradniku. Jego głównym założeniem jest możliwość odliczania […]

200 zł za otwarcie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w AXA TFI

200 zł za założenie IKZE w AXA TFI
IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to specjalny rachunek, którego cechy opisałem niedawno w specjalnym podatniku. Jego głównym założeniem jest możliwość odliczania od podstawy opodatkowania tego, co zaoszczędzimy w ciągu całego roku – dzięki czemu płacimy niższy podatek dochodowy, a […]