🏭Konto Przekorzystne Biznes: 1000 zł premii dla firm z kontem firmowym Pekao w promocji

Jesteś przedsiębiorcą? Sprawdź promocję Pekao i zgarnij do 1000 zł otwierając firmowe Konto Przekorzystne Biznes Pekao. Możesz otrzymać:

 • 🤳300 zł za otwarcie konta firmowego na selfie lub poprzez bankowość elektroniczną Pekao (🏦200 zł gdy otworzysz konto w oddziale),
 • 200 zł za umowę na terminal płatniczy,
 • 💲200 zł za transakcje wymiany walut i kolejne
 • 💳300 za kredyt zabezpieczony gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME, EFI EaSI albo kartę kredytową.

🚩A jeśli jesteś nowym klientem Pekao, możesz zdobyć dodatkowo do 200 zł za Konto Przekorzystne – bierz życie za rogi z Bankiem Pekao, sprawdź drugą edycję promocji 1 000 zł premii dla firm.

konto przekorzystne biznes pekao z premią

 

Uwaga Pekao (Pekao SA, bank z żubrem) i PKO BP (PKO Bank Polski) to dwa różne banki :) – poznaj zasay promocji, sprawdź konto Pekao.

 

Dla kogo?

Z promocji Pekao (bank z żubrem) 1000 zł premii dla firm wyłączeni są klienci Banku Pekao (przedsiębiorcy), którzy:

 • Z promocji wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Uwaga!

I już w tym miejscu przypominamy o promocji konta osobistego Premia 150 zł za Konto Przekorzystne Pekao – jeśli jesteś nowym klientem Pekao, to poza bonusem z kontem dla firm, możesz połączyć promocje i zgarnąć dodatkowe 100 zł w gotówce i 50 zł w programie Bezcenne Chwile oraz dodatkowe środki w programie poleceń Pekao z kontem osobistym (baner poniżej).

Natomiast z promocji 1000 zł premii dla firm mogą skorzystać przedsiębiorcy (rezydenci krajowi), których nie obejmuje powyższe wykluczenie, a przez których Bank Pekao rozumie:
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • wspólników spółek cywilnych,
 • spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

którzy w okresie obowiązywania promocji (do 30 września 2020):

 • podpiszą z Bankiem Pekao umowę o Konto Przekorzystne Biznes, dostęp do bankowości elektronicznej Pekao24 dla firm oraz o kartę debetową Mastrcard do założonego rachunku firmowego,
 • wyrażą zgody na otrzymywanie od Banku Pekao informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku Pekao oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
 • wyrażą zgodę na przystąpienie do promocji zaakceptują jej regulamin

Przejdź na stronę promocji

 

Za co 1000 zł premii dla firm?

Zobacz za co możesz otrzymać premię od Banku Pekao z kontem dla firm Pekao w promocji 1000 zł premii dla firm:

Pekap Konto Przekorzystne Biznes za co premia

W kolejnych akapitach opisujemy każdą z nich.

 

300 zł / 200 zł za otwarcie konta

300 zł premii możesz otrzymać za otwarcie konta dla firm Pekao na selfie lub 200 zł – jeśli zdecydujesz się na uruchomienie konta w oddziale Pekao. Zwracamy też uwagę, że otwierając Konto Przekorzystne Biznes możesz ubiegać się o kolejne premie – konto Przekorzystne jest konieczne do ich zdobycia.

🚩Aby przystąpić do promocji (wybranej bądź wszystkich)

Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes

 • składając wniosek pamiętaj o wyrażeniu zgód marketingowych oraz zaakceptuj regulamin promocji

 

💰💰Aby otrzymać 200 zł premii wykonaj:

 • przelew ZUS: w 3 kolejnych miesiącach w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 100 zł – oczywiście przelew wykonując z konta Biznes Pekao, które otworzysz w promocji
 • płatność kartą: w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj przynajmniej jedną płatność kartą na kwotę min. 100 zł
 • przelew: w terminie do 3 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj co najmniej jeden przelew przez PeoPay lub m.pekao24.pl na kwotę min. 100 zł – do przelewów nie wlicza się przelew do ZUS

💰Dodatkowe 100 zł premii otrzymasz za zawarcie umowy poprzez:

 • podstronę internetową Banku Pekao albo
 • bankowość elektroniczną Pekao24 (jeśli posiadasz już konto osobiste w Banku Pekao) albo
 • aplikację PeoPay albo
 • infolinię Banku Pekao (jeżeli posiadasz już konto osobiste Pekao)

 

300 zł za produkt kredytowy

Do 6 miesięcy pełnych miesięcy po miesiącu otwarcia konta firmowego zawrzyj umowę o przynajmniej jeden z produktów:
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE

 • a) umowę kredytu zabezpieczonego gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł
 • b) umowę pożyczki zabezpieczoną gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł;
 • c) umowę o kartę kredytową Mastercard z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę min. 20 000 zł.

W tym miejscu warto wspomnieć, że możesz zawnioskować o wszystkie wymienione produkty kredytowe, ale do spełnienia warunków promocji wystarczy jeden, fragment regulaminu: „zawrze z Bankiem jedną z umów o produkt z bieżącej oferty Banku przeznaczony dla przedsiębiorców„. A (wg nas) najtańszym będzie karta kredytowa, gdyż w przypadku karty da się uniknąć kosztów (za karty Moto Biznes i Mastercard Business Duo Komfort Pekao za pierwszy rok bank nie pobiera opłat), oczywiście zadłużenie na karcie kredytowej należy spłacić w wymaganym terminie lub wcześniej oraz w pełnej kwocie.

Pamiętaj również o warunku podstawowym, czyli podpisaniu w wymaganym terminie umowy o Konto Przekorzystne Biznes z kartą debetową Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej oraz wyrażeniu wymaganych zgód marketingowych oraz akceptacji regulaminu promocji 1000 zł premii dla firm.

I przypominamy raz jeszcze o promocji Pekao Konto Przekorzystne z premią do 200 zł, którą możesz połączyć z kontem dla firm (banner powyżej).

 

200 zł za terminal płatniczy

Kolejne 200 zł do zdobycia za terminal płatniczy od Pekao, przy czym z oferty może skorzystać przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności gospodarczej w branżach:

 • biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z),
 • kantory (PKD 66.12Z),
 • lombardy (PKD 64.92Z),
 • TAXI (PKD 49.32Z),
 • agencje towarzyskie (PKD 96.09Z),
 • kasyna (PKD 92.00Z),
 • sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z),
 • produkcja broni i amunicji (PKD 46.69Z, 25.40.Z);

Aby otrzymać premię:

 • zawrzyj umowę o terminal płatniczy z bankiem Pekao SA
 • przez 3 kolejne miesiące po miesiącu otwarcia ROR firmowego, przyjmij płatności na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie

Warto również wspomnieć, że w ramach promocji Bank Pekao zwalnia z opłaty za dzierżawę terminala przez okres 18 miesięcy, o ile w poprzednich 12 miesiącach nie przyjmowałeś(-aś) płatności kartą.

Pamiętaj również o warunku podstawowym, czyli podpisaniu w wymaganym terminie umowy o Konto Przekorzystne Biznes z kartą debetową Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej oraz wyrażeniu wymaganych zgód marketingowych oraz akceptacji regulaminu promocji 1000 zł premii dla firm.

 

 

200 zł za wymianę walut

Aby zgarnąć bonus wystarczy, że w terminie do 3 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes dokonasz transakcji wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami Pekao na równowartość min. 20 000 zł.

I ponownie przypominamy, że do zgarnięcia tej premii konieczne jest podpisanie w wymaganym terminie umowy o Konto Przekorzystne Biznes z kartą debetową Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej oraz wyrażenie wymaganych zgód marketingowych i akceptację regulaminu promocji 1000 zł premii dla firm.

 

Przejdź na stronę promocji

 

Kiedy nagrody?

Będąc uczestnikiem promocji możesz otrzymać łącznie do 1 000 zł premii, która zostanie wypłacona do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zostaną spełnione warunki promocji:
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE

 • 300 zł za otwarcie konta firmowego otrzymasz do końca miesiąca po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji.
 • 300 zł za produkt kredytowy otrzymasz po sześciu pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.
 • 200 zł za terminal płatniczy otrzymasz po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.
 • 200 zł za wymianę walut otrzymasz po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.

Przypominamy, że promocja Pekao dotyczy konta firmowego (konto biznes), więc otrzymana premia / premie jest przychodem firmy i podlega samodzielnemu opodatkowaniu. Dodatkowe informacje w regulaminie 1 000 zł premii dla firm oraz oczywiście na stronie promocji Pekao, na którą odsyłamy.

 

Konto Przekorzystne Biznes – koszty

Konto dla firm od Pekao opisywane w ramach niniejszej promocji to:

Prowadzenie konta za 0 zł jeśli w miesiącu spełnisz jeden z warunków (9 zł jeśli nie):
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes

 • zapewnisz wpływ na sumę min 2000 zł albo
 • wykonasz min. 1 przelew do ZUS lub US albo
 • zapewnisz wpływ z terminala wydanego przez Bank Pekao czy też
 • wykonasz min. jedną wymianę walut w kantorze Pekao lub
 • opłacisz jedną ratę leasingu w Peako Leasing

Karta debetowa wydana do Konta Przekorzystnego Biznes:

 • 0 zł w przypadku wykonania płatności bezgotówkowych w miesiącu na kwotę min. 300 zł (7 zł jeśli nie)

Bankomaty:

 • 0 zł za bankomaty Pekao (bez limitów)
 • 0 zł za pierwsze 2 wypłaty z bankomatów obcych i 2% prowizji za kolejne (min. 5 zł)

Przelewy z Konta Przekorzystnego Biznes:

 • 0 zł za przelewy zlecane przez Pekao24 lub Pekao24 Biznes – darmowe jest 15 pierwszych przelewów i 1,50 zł za każdy kolejny ale
 • 0 zł za przelewy zlecane z PeoPay bez limitów;

 

Otwórz Konto Przekorzystne Biznes z premią

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

🤳300 zł za otwarcie konta firmowego na se…”,”image”:{„@type”:”ImageObject”,”contentUrl”:”https://bankomaniacy.pl/wp-content/uploads/2020/07/konto-przekorzystne-biznes-pekao.jpg”},”offers”:{„@type”:”AggregateOffer”,”highPrice”:”1000″,”lowPrice”:”300″,”priceCurrency”:”PLN”}}

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

🦉KEEP SMART & pożyczaj mądrzej - kampania pożyczki Smartney

🦉KEEP SMART & pożyczaj mądrzej – kampania pożyczki Smartney

Konto Przekorzystne Pekao: zyskaj 150 zł premii i 2% na koncie oszczędnościowym

Konto Przekorzystne Pekao: zyskaj 150 zł premii i 2% na koncie oszczędnościowym

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,0%

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,0%

🎫LIDL & Citi - 200 zł do Lidla za kartę kredytową Citi Simplicity

🎫LIDL & Citi – 200 zł do Lidla za kartę kredytową Citi Simplicity

iKonto Biznes Alior Bank – konto dla firm z premią do 1700 zł

Bonusy do 1700 zł za iKonto Biznes Alior Bank – jednorazowe i łatwe 200 zł na start oraz do 1500 zł w ciągu 12 miesięcy za aktywność płatności kartą, przelewy do US / ZUS i inne. 🚩Dodatkowo z Alior Bank możesz otrzymać dostęp do wniosku o subwencję z Tarczy Finansowej PFR / Tarczy Antykryzysowej – sprawdź promocję Alior.

alior-firmowe

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Alior i 🚩raz jeszcze przypominamy o możliwości skorzystania z programu Tarcza Antykryzysowa / Tarcza Finansowa PFR.

 

Uwaga! Opisywana oferta to dwie promocje, które się łączą:

Uczestnikiem każdej z nich może być przedsiębiorca, który nie posiada i wcześniej nie posiadał jakiegokolwiek produktu firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

 

200 zł za iKonto Biznes

To ekstra premia za sam fakt założenia konta firmowego w Alior Banku i spełnienia niewygórowanych warunków:
Alior Bank Kredyt dla firm

 • wykonaj 4 płatności kartą (x 2) – we wrześniu i w październiku 2020 r (w każdym z tych dwóch miesięcy) wykonaj min. 4 płatności kartą wydaną do konta na dowolne kwoty;

I nie później niż do 31.10.2020 (tego warunku nie było w poprzedniej edycji promocji):

 • dokonaj wpłat gotówkowych na łączną sumę min. 3 000 zł albo otrzymaj ten wpływ od kontrahentów
 • wykonaj min. jeden przelew przez aplikację mobilną Alior Bank

To wszystko, pod bannerem kredyt dla firm Alior Bank.

Kiedy 200 zł premii❓

Wypłata premii w promocji na start nastąpi do 30.11.2020. Oczywiście do momentu jej otrzymania nie można wypowiedzieć umowy o iKonto Biznes ani zamknąć rachunku. Zachęcamy do polubienia naszego profilu FB – będziemy przypominać o tych terminach.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROMOCJI

200 zł to nie wszystko, sprawdź jak zdobyć kolejne bonusy!

 

1500 zł dla firm

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zdecydujesz się uruchomić iKonto Biznes, to przez 12 miesięcy aktywnie (lub mniej aktywnie) korzystaj z konta i karty i zdobywaj bonusy. W każdym miesiącu możesz otrzymać do 125 zł premii, co daje do 1500 zł na rok.

Uwaga! Warunkiem koniecznym do zgarniania bonusów jest wykonanie i rozliczenie w każdym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą wydaną do konta, płatności mogą być na dowolne kwoty.

Jak zdobywać bonusy z kontem firmowym Alior:

 • 30 zł za przelew pierwszy do ZUS albo 30 zł za pierwszy przelew do US:
  💸Wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 250 zł. Za pierwszy przelew otrzymasz wspomnianą gratyfikację, przy czym musi to być przelew standardowy – w promocji nie biorą udział przelewy natychmiastowe, ani zlecenia stałe.
  albo
  💸Do otrzymania premii uprawniają również przelewy do US, podobnie jak dla ZUS, premia dotyczy pierwszego przelewu, tym razem na kwotę min. 500 zł. I w tym przypadku musi to być przelew standardowy – w promocji nie biorą udział przelewy natychmiastowe ani zlecenia stałe;

Alior Bank iKonto Biznes

Kolejne bonusy:

 • 10 zł za płatności kartą – wystarczy, że w danym miesiącu wykonasz płatności bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł. ⚠️ uwaga na transakcje wyłączone, o których więcej w kolejnym akapicie (przypominamy, że min. 4 płatności kartą na dowolne kwoty, to warunek konieczny do uzyskania premii)
 • 10 zł za przelew SEPA – czyli przelew w strefie euro na kwotę min. 100 EUR;
 • 15 zł za kasy fiskalne – premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku, premia jest naliczana, jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł;
 • do 60 zł premii za saldo na rachunku – ta premia dotyczy średniomiesięcznego salda na Twoim rachunku firmowym Alior Banku i wynosi:
  • 0 zł dla salda do 2500,00 zł
  • 5 zł dla salda od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł
  • 10 zł dla salda od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł
  • 20 zł dla salda od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł
  • 40 zł dla salda od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł
  • 50 zł dla salda od 100 000,01 zł do 150 000,00 zł
  • 60 zł dla salda od 150 000,01 zł

 

Które bonusy wybrać?

To oczywiście zależy od Ciebie. Bonus 30 zł za przelew do ZUS /US wydaje się łatwy do zdobycia bo wykonuje je każdy przedsiębiorca prowadzący czynnie działalność gospodarczą. 10 zł za płatności kartą jest równie łatwy do zdobycia, wystarczy jedynie aktywnie korzystać z karty wydanej do konta. Już nawet ograniczenie się tylko do tych gratyfikacji może dać do 40 zł miesięcznie, a rocznie do 480 zł. A pozostałe?

Jeśli prowadzisz rozliczenia w EUR, to przelew SEPA również nie powinien stanowić problemu, co da dodatkowo 10 zł miesięcznie i do 120 zł rocznie. Jeśli w swojej firmie będziesz używać kasy fiskalnej Alior, możesz zgarniać dodatkowe bonusy 15 zł miesięcznie i do 180 zł rocznie.

 

A co z saldem?

W tym przypadku warto 🚩zastanowić się nieco dłużej, gdyż utrzymując średnie saldo na rachunku firmowym Alior zgarniesz do 60 zł (z podatkiem) lokując 150 000,01 zł na ROR firmowym, ale …

… ale to samo 150 000,01 zł ulokowane 30 dni na:
Getin Bank Elastyczne konto oszczędnościowe

– zachęcamy do analizy z użyciem kalkulatora zysków z lokat i/albo arkusza MS Excel :)

Lokując środki na kontach oszczędnościowych dla klientów indywidualnych można więc zgarnąć nieco więcej. Należy jednak pamiętać, że ww konta oszczędnościowe, to konta uruchomione w promocji poza którą oprocentowanie jest niższe. Więcej o wspomnianych kontach oszczędnościowych:

 

Definicja salda

Przy okazji odsyłamy do definicji salda (z regulaminu promocji, gdzie Bank to oczywiście Alior Bank):
Bank Millennium Konto Profit

Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku. 

 

Transakcje wyłączone

Wykonując transakcje kartą warto zwrócić uwagę na transakcje wyłączone z promocji (operacje o kodach MCC):
Alior Bank Kredyt dla firm

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);
 • 4111, określający m.in. usługi transportowe,
 • 6012, określający instytucje finansowe;
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.
 • 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

Czy w takim razie kartą Alior nie możesz zapłacić za usługę transportową (MCC 4111) albo narzędzia gazowe lub sanitarne (MCC 4900)? Oczywiście, że możesz! Tylko pamiętaj, że operacja taka nie zalicza się do promocji.

 

Kiedy premie?

Pierwszy bonus (w promocji 1500 zł dla firm) otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji, czyli miesiącu, w którym otworzysz iKonto Biznes. Kolejne gratyfikacje będą wypłacane do końca kolejnego miesiąca, oczywiście po uprzednim spełnieniu warunków promocji, które przedstawiliśmy powyżej. Więcej na stronie:

 • https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:bc7db9c2-107a-4906-861b-39c36f73dffa/regulamin-1500-zl-dla-firm.pdf

👉 Uwaga 1 – do momentu wypłaty premii nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj na inny typ;

👉 Uwaga 2 – każda z premii (czy obydwie łącznie) dotyczą konta firmowego. Oznacza to, że jest to przychód Twojej firmy i musi zostać rozliczony przez Ciebie (lub Twoją księgową) z US.

 

Tarcza Finansowa PFR / Tarcza Antykryzysowa

Alior Bank iKonto BiznesTarcza Finansowa PFR / Tarcza Antykryzysowa to finansowanie do maksymalnej kwoty 324 tys zł / 3 lata (średnio 70 – 90 tys. zł) dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, jeśli roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Tarcza Finansowa PFR to również program dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020.

Co zyskujesz z Tarczą Finansową PFR / Tarczą Antykryzysową: środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Jeśli temat Tarcza Finansowa PFR / Tarcza Antykryzysowa zainteresował Cię, to odsyłamy po więcej informacji na stronę https://pfr.pl/tarcza.html i https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html albo na stronę promocji Alior Banku (banner).

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROMOCJI

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

Jak sprawdzić BIK za darmo❓ Jak pobrać raport BIK za darmo❓ Rejestracja BIK: alerty i pakiety

Jak sprawdzić BIK za darmo❓ Jak pobrać raport BIK za darmo❓ Rejestracja BIK: alerty i pakiety

🥇Najlepsze lokaty LIPIEC 2020 ranking lokat, ranking kont oszczędnościowych

🥇Najlepsze lokaty LIPIEC 2020 ranking lokat, ranking kont oszczędnościowych

Kawa z bankiem - 💰250 zł w gotówce +☕20 zł do Costa Caffee za konto Otwarte na Ciebie BNP Paribas

Kawa z bankiem – 💰250 zł w gotówce +☕20 zł do Costa Caffee za konto Otwarte na Ciebie BNP Paribas

🎫LIDL & Citi - 200 zł do Lidla za kartę kredytową Citi Simplicity

🎫LIDL & Citi – 200 zł do Lidla za kartę kredytową Citi Simplicity

⏰Promocje wygasające w czerwcu 2020

Czerwcowe Last Minute – ostatnie dni wybranych ofert bankowych, czyli promocje 🔔wygasające 30 czerwca 2020 lub w okolicach tej daty, o których warto przypomnieć i do których można przystąpić bez wychodzenia z 🏠🏬. Uwaga❗ Wybrane oferty wygasają wcześniej – zapraszamy do lektury.

Wygasające promocje bankowe CZERWIEC 2020

Poniżej prezentujemy skrócone opisy, szczegółowe (w tym regulamin), na podlinkowanych stronach.

 

Elastyczne Konto Getin (28.06)

Pod koniec czerwca wygasa VIII edycja promocji Elastyczne Konto Oszczędnościowe – w ramach promocji bank bada saldo na dzień 02.06.2020, a promocja wygasa 28.06.2020.

Uwaga! Do promocji warto przystąpić nieco wcześniej, gdyż do 28.06.2020 należy otworzyć konto elastyczne oraz wpłacić nowe środki (wystarczy nawet symboliczna kwota nowych środków).

Parametry VIII edycji promocji Getin:
Getin Bank Elastyczne konto oszczędnościowe

 • brak kwoty minimalnej, kwota maksymalna do 200 000 zł;
 • oprocentowanie 1,2% do 62 dni;
 • możliwość dopłat: możesz dopłacać środki w dowolnym momencie i dowolnej wysokości
 • darmowe wypłaty: możesz wypłacić część lub całość środków w dowolnym momencie i wielokrotnie w miesiącu bez opłat
 • bez utraty odsetek: wypłata środków nie powoduje utraty odsetek

Przypominamy, że Elastyczne Konto Getin umożliwia bezpłatne przelewy na konto osobiste bez limitów ilościowych, aby nie zapłacić za przelew należy go wykonać z bankowości internetowej lub mobilnej – polecamy konto Proste Zasady. Odsetki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym naliczane są za każdy dzień lokowania środków, a kapitalizacja ma miejsce na koniec miesiąca kalendarzowego, dodatkowe informacje na stronie promocji:

Uruchom Elastyczne Konto Oszczędnościowe

 

Konto Przekorzystne Biznes (do 30.06)

Sprawdź promocję Pekao i zgarnij do 1000 zł z firmowym Kontem Przekorzystnym Biznes Pekao.

Pekao Konto PRZEKORZYSTNE BiznesZ promocji Pekao (bank z żubrem) wyłączeni są klienci Banku Pekao (przedsiębiorcy), którzy:

 • Z promocji wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Natomiast z promocji mogą skorzystać przedsiębiorcy (rezydenci krajowi), których nie obejmuje powyższe wykluczenie, a przez których Bank Pekao rozumie:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • wspólników spółek cywilnych,
 • spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Możesz otrzymać łącznie do 1000 zł premii, w tym (max): 300 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes, 200 zł za umowę na terminal płatniczy, 200 zł za wymianę walut i 300 zł za skorzystanie z kredytu, pożyczki albo karty kredytowej.

Uwaga! Promocję można połączyć z ofertą dla klientów indywidualnych, o której więcej poniżej, a po szczegółowy opis odsyłamy na stronę Konto Przekorzystne Biznes oraz na stronę promocji:

Przejdź na stronę promocji

 

PeoPay 3% i do 150 zł premii (do 30.06)

Lokata PeoPay 3% i bonus do 150 zł (100 zł w gotówce i 50 zł w programie Bezcenne Chwile) dla nowych klientów to wygasająca promocja banku Pekao – to obecnie jedna z najlepszych ofert na rynku lokat.

Parametry PeoPay:
Pekao Lokata PeoPay

 • minimalna kwota lokaty PeoPay: 1000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty PeoPay: 10 000 zł,
 • okres lokaty: 3 miesiące,
 • lokata nieodnawialna,
 • limit lokat: 1

Lokata PeoPay jest dostępna wyłącznie w nowej bankowości mobilnej PeoPay (wersja 3.4) dla pełnoletnich klientów Banku Pekao (o pełnej zdolności do czynności prawnych):

 • dla obecnych klientów, którzy w okresie od 1 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. nie logowali się do bankowości mobilnej PeoPay,
 • dla nowych klientów, którzy w okresie od 16 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. otworzą konto osobiste (Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Eurokonto Prestiżowe).

Jeśli jesteś nowym klientem Pekao, to poza wspomnianą lokatą PeoPay, możesz zgarnąć dodatkowe profity za uruchomienie konta. Zgodnie z regulaminem jesteś nowym klientem jeśli:
Pekao SA Konto PRZEKORZYSTNE +200 zł premii

 • od 1.01.2019 r. do 20.05.2020 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak: rachunek płatniczy dla konsumentów czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

gdzie Bank, to oczywiście Pekao SA (bank z żubrem).

Jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie to do 30.06.2020 r. złóż wniosek na stronie promocji i zawrzyj umowę o konto, wraz z kartą debetową i aplikacją PeoPay. Umowa powinna zostać zawarta za pomocą biometrii (czyli 🤳na selfie poprzez weryfikację zdalną). Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się dopełnić formalności biometrycznie, to umowę można podpisać w oddziale i również zyskać prawo do zdobycia premii (ale na na odwrót).

Przejdź na stronę Pekao lokata PeoPay 3% + do 150 zł za konto Pekao i sprawdź szczegóły oferty albo bezpośrednio na stronę promocji:

Konto PRZEKORZYSTNE – strona promocji

 

Na stacji korzyści (do 30.06)

Na stacji korzyści to promocja BNP Paribas i dwie nagrody do wyboru: ⛽ karta paliwowa 250 zł na stacje Orlen albo 💰 do 150 zł w gotówce – wystarczy otworzyć Konto Otwarte na Ciebie i spełnić niewygórowane warunki promocji BNP.

Uwaga! Promocja może zakończyć się wcześniej. tj. po wyczerpaniu limitu wniosków.

BNP Paribas Na stacji korzyściOferta BNP Paribas Na stacji korzyści dedykowana jest osób pełnoletnich z obywatelstwem polskim. Uczestnik promocji Na stacji korzyści nie może być stroną umowy ramowej z BNP Paribas w chwili obecnej oraz w ciągu 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku w promocji (w BNP Paribas, BGŻ BNP Paribas lub Raiffeisen-Polbank).

Jeśli wybierzesz kartę paliwową to do zdobycia nagrody konieczne jest wykonanie w lipcu i sierpniu 2020 po 5 płatności BLIK, 5 przelewów z bankowości internetowej i zapewnienie wpływu na 1000 zł. Z kolei jeśli zdecydujesz się na gotówkę, to w lipcu wykonaj 3 płatności BLIK i 3 przelewy z bankowości internetowej / mobilnej, a w sierpniu 3 przelewy z bankowości internetowej / mobilnej oraz zapewnij wpływ na 1000 zł.

Dodatkowe informacje w opisie na stronie Na stacji korzyści oraz rzecz jasna na stronie promocji, na którą odsyłamy:

Przejdź na stronę promocji

I raz jeszcze przypominamy, że to jedynie skrócone opisy, odsyłamy na wskazane strony albo strony promocji.

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

🥇Ranking chwilówek CZERWIEC 2020, chwilówki ranking

🥇Ranking chwilówek CZERWIEC 2020, chwilówki ranking

⚡Premia za mKonto Intensive mBank w promocji - do 300 zł w gotówce

⚡Premia za mKonto Intensive mBank w promocji – do 300 zł w gotówce

🦉KEEP SMART & pożyczaj mądrzej - kampania pożyczki Smartney

🦉KEEP SMART & pożyczaj mądrzej – kampania pożyczki Smartney

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,0%

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,0%

Konto dla firm Alior Bank z premią – do 1700 zł za iKonto Biznes

Zyskaj nawet do 1700 zł premii za iKonto Biznes dla firm Alior Bank – jeśli jesteś przedsiębiorcą, to w czasach pandemii konronawirusa być może w głównej mierze skupiasz się na tym jak teraz przetrwać we biznesie, a nie promocjach bankowych i to zapewne jest dla Ciebie najważniejsze.

Alior konto firmowe

Mamy jednak nadzieję, że wśród Czytelników znajdą się także tacy, którzy dopiero startują z działalnością gospodarczą, liczą na szybkie pokonanie pandemii, przywrócenie normalności i konieczności korzystania z rachunku firmowego albo nie są zadowoleni z obecnego konta dla firm i myślą o zmianie konta firmowego innego banku na konto biznesowe Alior Bank :)

 

Uwaga! Opisywana oferta to dwie promocje, które się łączą:

Uczestnikiem każdej z nich może być przedsiębiorca, który nie posiada i wcześniej nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP – zachęcamy do zapoznania się z obydwoma promocjami.

 

200 zł za iKonto Biznes

To ekstra premia za sam fakt założenia konta firmowego w Alior Banku i spełnienia niewygórowanych warunków:

 • wykonaj 4 płatności kartą (x 2) – w lipcu i sierpniu 2020 r (w każdym z tych dwóch miesięcy) wykonaj min. 4 płatności kartą wydaną do konta na dowolne kwoty;

To wszystko aby otrzymać 200 zł premii❗ Zobacz kiedy otrzymasz premię.

 

Kiedy 200 zł premii❓

Wypłata premii w promocji na start nastąpi do 30.09.2020. Oczywiście do momentu jej otrzymania nie można wypowiedzieć umowy o iKonto Biznes ani zamknąć rachunku. Zachęcamy do polubienia naszego profilu FB – będziemy przypominać o tych terminach.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROMOCJI

200 zł to nie wszystko, sprawdź jak zdobyć kolejne bonusy!

 

1500 zł dla firm

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zdecydujesz się uruchomić iKonto Biznes, to przez 12 miesięcy aktywnie (lub mniej aktywnie) korzystaj z konta i karty i zdobywaj bonusy. W każdym miesiącu możesz otrzymać do 125 zł premii, co daje do 1500 zł na rok.

Uwaga! Warunkiem koniecznym do zgarniania bonusów jest wykonanie i rozliczenie w każdym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą wydaną do konta, płatności mogą być na dowolne kwoty.

Jak zdobywać bonusy:

 • 30 zł za przelew pierwszy do ZUS albo 30 zł za pierwszy przelew do US – wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 250 zł. Za pierwszy przelew otrzymasz wspomnianą gratyfikację, przy czym musi to być przelew standardowy – w promocji nie biorą udział przelewy natychmiastowe, ani zlecenia stałe. Do otrzymania premii uprawniają również przelewy do US, podobnie jak dla ZUS, premia dotyczy pierwszego przelewu, tym razem na kwotę min. 500 zł. I w tym przypadku musi to być przelew standardowy – w promocji nie biorą udział przelewy natychmiastowe, ani zlecenia stałe;

Alior Bank iKonto Biznes

Kolejne bonusy:

 • 10 zł za płatności kartą – wystarczy, że w danym miesiącu wykonasz płatności bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł. ⚠️ uwaga na transakcje wyłączone, o których więcej w kolejnym akapicie;
 • 10 zł za przelew SEPA – czyli przelew w strefie euro na kwotę min. 100 EUR;
 • 15 zł za kasy fiskalne – premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku, premia jest naliczana, jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł;
 • do 60 zł premii za saldo na rachunku – ta premia dotyczy średniomiesięcznego salda na Twoim rachunku firmowym Alior Banku i wynosi:
  • 0 zł dla salda do 2500,00 zł
  • 5 zł dla salda od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł
  • 10 zł dla salda od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł
  • 20 zł dla salda od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł
  • 40 zł dla salda od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł
  • 50 zł dla salda od 100 000,01 zł do 150 000,00 zł
  • 60 zł dla salda od 150 000,01 zł

 

Które bonusy wybrać?

To oczywiście zależy od Ciebie. Bonus 30 zł za przelew do ZUS /US wydaje się łatwy do zdobycia bo robi je każdy przedsiębiorca. 10 zł za płatności kartą jest równie łatwy do zdobycia, wystarczy jedynie aktywnie korzystać z karty wydanej do konta. Już nawet ograniczenie się tylko do tych gratyfikacji może dać do 40 zł miesięcznie, a rocznie do 480 zł. A pozostałe?

Jeśli prowadzisz rozliczenia w EUR, to przelew SEPA również nie powinien stanowić problemu, co da dodatkowo 10 zł miesięcznie i do 120 zł rocznie. Jeśli w swojej firmie będziesz używać kasy fiskalnej Alior, możesz zgarniać dodatkowe bonusy 15 zł miesięcznie i do 180 zł rocznie.

 

A co z saldem?

W tym przypadku warto 🚩zastanowić się nieco dłużej, gdyż utrzymując średnie saldo na rachunku firmowym Alior zgarniesz do 60 zł (z podatkiem) lokując 150 000,01 zł na ROR firmowym, ale …

… ale to samo 150 000,01 zł ulokowane 30 dni na:
Getin Bank Elastyczne konto oszczędnościowe

– zachęcamy do analizy z użyciem kalkulatora zysków z lokat i/albo arkusza MS Excel :)

Warto też wspomnieć, że konto oszczędnościowe to (zazwyczaj) tylko 1 darmowy przelew w miesiącu (z wyjątkami), ROR firmowy – bez limitów. Należy również pamiętać, że ww konta oszczędnościowe, to konta uruchomione w promocji poza którą oprocentowanie jest niższe. Posiadając konto oszczędnościowe w więcej niż jednym banku (przykład Getin i Millennium), można tak żonglować oszczędnościami, aby łapać się na promocyjne oprocentowanie.

Więcej o wspomnianych kontach oszczędnościowych:

 

Definicja salda

Przy okazji odsyłamy do definicji salda (z regulaminu promocji, gdzie Bank to oczywiście Alior Bank):
Bank Millennium Konto Profit

Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku. 

 

Transakcje wyłączone

Wykonując transakcje kartą warto zwrócić uwagę na transakcje wyłączone z promocji (operacje o kodach MCC):

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);
 • 4111, określający m.in. usługi transportowe,
 • 6012, określający instytucje finansowe;
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.
 • 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

Czy w takim razie kartą Alior nie możesz zapłacić za usługę transportową (MCC 4111) albo narzędzia gazowe lub sanitarne (MCC 4900)? Oczywiście, że możesz! Tylko pamiętaj, że operacja taka nie zalicza się do promocji.

 

Kiedy premie?

Pierwszy bonus (w promocji 1500 zł dla firm) otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji, czyli miesiącu, w którym otworzysz iKonto Biznes. Kolejne gratyfikacje będą wypłacane do końca kolejnego miesiąca, oczywiście po uprzednim spełnieniu warunków promocji, które przedstawiliśmy powyżej. Więcej w regulaminach:

👉 Uwaga 1 – do momentu wypłaty premii nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj na inny typ;

👉 Uwaga 2 – każda z premii (czy obydwie łącznie) dotyczą konta firmowego. Oznacza to, że jest to przychód Twojej firmy i musi zostać rozliczony przez Ciebie (lub Twoją księgową) z US.

 

iKonto Biznes – koszty

Konto firmowe Alior Bank w ramach niniejszej promocji to:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta;
 • 0 zł za przelewy Elixir zlecone w bankowości internetowej lub mobilne;
 • 0 zł za przelewy ZUS;
 • 0 zł za przelewy US;
 • 0 zł za kartę pod warunkiem wykonania w miesiącu min. 4 płatności na dowolne kwoty (8 zł jeśli nie);
 • 0 zł za pierwsze 10 SMS autoryzacyjnych (0,20 zł za każdy kolejny) – ograniczenie to łatwo obejść dodając odbiorcę do przelewów zaufanych;

Bankomaty:

 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Alior Bank
 • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w sieci „obcej” oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROMOCJI

 

Podsumowanie

Do udziału w połączonych promocjach:

 • 1500 zł dla firm – do zdobycia do 1500 zł od Alior Bank
 • Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – do zgarnięcia dodatkowo 200 zł

kwalifikują się wyłącznie wnioski złożone na dedykowanej stronie promocji (kliknij przycisk poniżej).

Umowę o konto firmowe z Alior Bank można zawrzeć za pośrednictwem kuriera, który przyjedzie do siedziby firmy czy do domu, albo za pomocą przelewu weryfikacyjnego z innego banku, pod warunkiem, że w tym banku Twoja tożsamość została już zweryfikowana.

 

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

Refunder zwroty za zakupy w internecie - #zostanwdomu i zyskuj zwroty z Refunder

Refunder zwroty za zakupy w internecie – #zostanwdomu i zyskuj zwroty z Refunder

Firma+ Idea Bank promocja Plus na ZUS i 10% zwrotu składek na ZUS przez 6 miesięcy

Firma+ Idea Bank promocja Plus na ZUS i 10% zwrotu składek na ZUS przez 6 miesięcy

Konto dla Ciebie Credit Agricole promocja Korzyści dla Ciebie 2020: do 200 zł premii +50 zł w programie poleceń

Konto dla Ciebie Credit Agricole promocja Korzyści dla Ciebie 2020: do 200 zł premii +50 zł w programie poleceń

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,5% - 3,0%

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,5% – 3,0%

🏭Konto Przekorzystne Biznes: 1000 zł premii z kontem dla firm Pekao w promocji

Jesteś przedsiębiorcą? Sprawdź promocję Pekao i zgarnij do 1000 zł z firmowym Kontem Przekorzystnym Biznes Pekao, przy czym czym możesz otrzymać 300 zł za otwarcie konta firmowego, 200 zł za korzystanie z terminala płatniczego, 200 zł za wymianę walut i kolejne 300 za dowolny produkt kredytowy, np. kartę kredytową.

A jeśli jesteś nowym klientem Pekao, możesz zdobyć dodatkowo do 200 zł za Konto Przekorzystne – bierz życie za rogi z Bankiem Pekao.

Pekao Biznes 1000 zł dla firm

 

Uwaga Pekao (Pekao SA, bank z żubrem) i PKO BP (PKO Bank Polski) to dwa różne banki :)

 

Dla kogo?

Z promocji Pekao (bank z żubrem) wyłączeni są klienci Banku Pekao (przedsiębiorcy), którzy:

 • Z promocji wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Uwaga!

I już w tym miejscu przypominamy o promocji konta osobistego Premia 200 zł za Konto Przekorzystne Pekao – jeśli jesteś nowym klientem Pekao, to poza bonusem z kontem dla firm, możesz połączyć promocje i zgarnąć dodatkowe 100 lub 200 zł z kontem osobistym (baner poniżej).

Natomiast z promocji mogą skorzystać przedsiębiorcy (rezydenci krajowi), których nie obejmuje powyższe wykluczenie, a przez których Bank Pekao rozumie:
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • wspólników spółek cywilnych,
 • spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

którzy w okresie obowiązywania promocji (do 30 czerwca 2020):

 • podpiszą z Bankiem Pekao umowę o Konto Przekorzystne Biznes, dostęp do bankowości elektronicznej Pekao24 dla firm oraz o kartę debetową Mastrcard do założonego rachunku firmowego,
 • wyrażą zgody na otrzymywanie od Banku Pekao informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku Pekao oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
 • zaakceptują regulamin promocji

Przejdź na stronę promocji

 

Za co premia?

Zobacz za co możesz otrzymać premię od Banku Pekao z kontem dla firm Pekao:

Pekao Biznes za co premia

 

300 zł za otwarcie konta

200 zł premii możesz otrzymać za otwarcie konta dla firm Pekao. Zwracamy też uwagę, że otwierając Konto Przekorzystne Biznes możesz ubiegać się o kolejne premie – konto Przekorzystne jest konieczne do ich zdobycia, o czym przypominamy również w kolejnych punktach.

Aby otrzymać 300 zł premii na start:
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes

 • składając wniosek pamiętaj o wyrażeniu zgód marketingowych.

Po otwarciu konta wykonaj:

 • przelew ZUS: w 3 dowolnych miesiącach w ciągu 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 100 zł – oczywiście przelew wykonując z konta Biznes Pekao, które otworzysz w promocji
 • płatność kartą: w terminie do 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj przynajmniej jedną płatność kartą na kwotę min. 100 zł
 • przelew: w terminie do 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj co najmniej jeden przelew przez PeoPay lub m.pekao24.pl na kwotę min. 100 zł – do przelewów nie wlicza się przelew do ZUS

 

300 zł za produkt kredytowy

Do 6 miesięcy po miesiącu otwarcia konta firmowego zawrzyj (można wszystkie, ale wystarczy jeden z produktów):

 • a) umowę kredytu na kwotę min. 20 000 zł;
 • b) umowę pożyczki na kwotę min. 20 000 zł;
 • c) umowę o kartę kredytową Mastercard z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę min. 20 000 zł.

W tym miejscu warto wspomnieć, że możesz zawnioskować o wszystkie wymienione produkty kredytowe, ale do spełnienia warunków promocji wystarczy jeden, fragment regulaminu: „zawrze z Bankiem jedną z umów o produkt z bieżącej oferty Banku przeznaczony dla przedsiębiorców„. A (wg nas) najtańszym będzie karta kredytowa, gdyż w przypadku karty da się uniknąć kosztów (za karty Moto Biznes i Mastercard Business Duo Komfort Pekao za pierwszy rok bank nie pobiera opłat), oczywiście zadłużenie na karcie kredytowej należy spłacić w wymaganym terminie lub wcześniej oraz w pełnej kwocie.

 

200 zł za terminal płatniczy

Z oferty może skorzystać przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności gospodarczej w branżach:
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE

 • biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z),
 • kantory (PKD 66.12Z),
 • lombardy (PKD 64.92Z),
 • TAXI (PKD 49.32Z),
 • agencje towarzyskie (PKD 96.09Z),
 • kasyna (PKD 92.00Z),
 • sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z),
 • produkcja broni i amunicji (PKD 46.69Z, 25.40.Z);

Aby otrzymać premię:

 • zawrzyj umowę o terminal płatniczy z bankiem Pekao SA
 • przez 3 kolejne miesiące po miesiącu otwarcia ROR firmowego, przyjmij płatności na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie

Warto również wspomnieć, że w ramach promocji Bank Pekao zwalnia z opłaty za dzierżawę terminala przez okres 18 miesięcy, o ile w poprzednich 12 miesiącach nie przyjmowałeś(-aś) płatności kartą.

I przypominamy raz jeszcze o promocji Pekao Konto Przekorzystne z premią do 200 zł, którą możesz połączyć z kontem dla firm (banner powyżej).

 

200 zł za wymianę walut

To nowy benefit, którego nie było w poprzednich edycjach promocji konta firmowego Pekao. Aby zgarnąć bonus wystarczy, że w terminie do 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes dokonasz transakcji wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami Pekao na równowartość 20 000 zł.

Przejdź na stronę promocji

 

Kiedy nagrody?

Będąc uczestnikiem promocji możesz otrzymać łącznie do 600 zł premii, która zostanie wypłacona do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zostaną spełnione warunki promocji:

 • 300 zł za otwarcie konta firmowego otrzymasz do końca miesiąca po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji.
 • 300 zł za produkt kredytowy otrzymasz po sześciu pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.
 • 200 zł za terminal płatniczy otrzymasz po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.
 • 200 zł za wymianę walut otrzymasz po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.

Przypominamy, że promocja Pekao dotyczy konta firmowego (konto biznes), więc otrzymana premia / premie jest przychodem firmy i podlega samodzielnemu opodatkowaniu. Dodatkowe informacje w regulaminie 1 000 zł dla firm oraz oczywiście na stronie promocji Pekao, na którą odsyłamy.

 

Konto Przekorzystne Biznes – koszty

Konto dla firm od Pekao opisywane w ramach niniejszej promocji to:

Prowadzenie konta za 0 zł jeśli w miesiącu spełnisz jeden z warunków (9 zł jeśli nie):

 • zapewnisz wpływ na sumę min 2000 zł albo
 • wykonasz min. 1 przelew do ZUS lub US albo
 • zapewnisz wpływ z terminala wydanego przez Bank Pekao czy też
 • wykonasz min. jedną wymianę walut w kantorze Pekao lub
 • opłacisz jedną ratę leasingu w Peako Leasing

Karta debetowa wydana do Konta Przekorzystnego Biznes:
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE

 • 0 zł w przypadku wykonania płatności bezgotówkowych w miesiącu na kwotę min. 300 zł (7 zł jeśli nie)

Bankomaty:

 • 0 zł za bankomaty Pekao (bez limitów)
 • 0 zł za pierwsze 2 wypłaty z bankomatów obcych i 2% prowizji za kolejne (min. 5 zł)

Przelewy z Konta Przekorzystnego Biznes:

 • 0 zł za przelewy zlecane przez Pekao24 lub Pekao24 Biznes – darmowe jest 15 pierwszych przelewów i 1,50 zł za każdy kolejny ale
 • 0 zł za przelewy zlecane z PeoPay bez limitów;

 

Otwórz Konto Przekorzystne Biznez z premią

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

🥇Najlepsze lokaty KWIECIEŃ 2020 ranking lokat, ranking kont oszczędnościowych

🥇Najlepsze lokaty KWIECIEŃ 2020 ranking lokat, ranking kont oszczędnościowych

Pożyczki pozabankowe - na co zwrócić uwagę?

Pożyczki pozabankowe – na co zwrócić uwagę?

🥇Konto Proste Zasady Getin: 100 zł w bonach Decathlon +2,7% dla oszczędzających +50 zł w programie poleceń

🥇Konto Proste Zasady Getin: 100 zł w bonach Decathlon +2,7% dla oszczędzających +50 zł w programie poleceń

Konto dla Ciebie Credit Agricole - do 200 zł premii +50 zł w programie poleceń

Konto dla Ciebie Credit Agricole – do 200 zł premii +50 zł w programie poleceń

PKO BP 100 zł za otwarcie konta firmowego

PKO Bank Polski płaci za otwarcie konta firmowego. Teraz w promocji 100 zł od PKO Banku Polskiego dla Twojej Firmy możesz zdobyć dodatkowe środki na rozwój własnej działalności gospodarczej. Wystarczy, że jesteś nowym klientem PKO BP i prowadzisz działalność nie dłużej niż 12 miesięcy, w tym opłacasz składki ZUS.

100 zł za otwarcie konta firmowego PKO BP

100 zł od PKO Banku Polskiego dla Twojej Firmy – wykluczenia

Zgodnie z regulaminem oferta PKO BP dedykowana jest dla nowych klientów banku (bank weryfikuje przedsiębiorców po numerze NIP, uwaga – byli klienci mogą skorzystać z oferty), którzy rozpoczynają prowadzić działalność gospodarczą albo prowadzą ją nie dłużej niż 12 miesięcy:

Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy, […].

Z promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy identyfikowani wg numeru NIP, którzy na dzień rozpoczęcia okresu promocji posiadali już w Banku otwarty rachunek bieżący.

Jeżeli posiadasz konto osobiste w PKO BP, w tym w Inteligo, to oczywiście możesz skorzystać z promocji. Czy możesz skorzystać z oferty, jeżeli kiedyś byłeś już posiadaczem konta firmowego w PKO BP? Wg nas tak, o ile udało Ci się skutecznie zamknąć rachunek przed dniem rozpoczęcia promocji, czyli przed 12.06.2017.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

100 zł od PKO Banku Polskiego dla Twojej Firmy – jak zdobyć

Jeśli nie obejmują Cię wykluczenia, o których wspomnieliśmy powyżej, to:

 • nie później niż do 14.07.2017 przejdź na stronę promocji
 • złóż wniosek o konto firmowe PKO BP wraz z kartą debetową
 • w ciągu 30 dni od dnia otwarcia konta (lub wcześniej) dokonaj płatności składki ZUS na kwotę min. 250 zł oczywiście korzystając z nowo otwartego konta firmowego PKO BP

To wszystko! Premia trafi na Twój rachunek firmowy w ciągu 30 dni od dnia spełnienia warunków promocji, dodatkowe inf. w regulaminie. Oczywiście po odebraniu premii możesz dalej korzystać z konta albo zamknąć je bez żadnych konsekwencji.

Przypominamy też, że premia wypłacona przez PKO BP jest Twoim przychodem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej!

Konto firmowe PKO BP – koszty

W ramach promocji:

 • 0 zł przez okres 6 miesięcy, dla firm które prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy – zwróć proszę uwagę, że jednocześnie jest to warunek konieczny do tego, aby wziąć udział w promocji

Po 6 miesięcznym okresie promocji:

 • 0 zł jeżeli w danym miesiącu wykonasz przelew składki ZUS na min. 250 zł oraz wykonasz transakcje bezgotówkowe kartą do konta firmowego za min 500 zł (25 zł w przeciwnym wypadku)
 • 0 zł za pierwsze 30 przelewów zleconych w miesiącu (kolejne po 1 zł)
 • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty w pierwszym roku (w kolejnych latach opłata roczna wynosi 30 zł)
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów PKO BP
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach PKO BP do kwoty 50.000 zł miesięcznie

PKO BP konto FIRMOWE

Inne konta firmowe

Promocja PKO BP jest wg nas dobrą ofertą dla osób rozpoczynających prowadzenie DG:

 • 0 zł przez pierwsze 6 miesięcy
 • 0 zł przez kolejne 6 miesięcy po spełnieniu warunków

To czas, w którym możesz zorientować się co z Twoim biznesem. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie możesz skorzystać z oferty PKO Banku Polskiego, a prowadzisz lub zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą i szukasz konta firmowego bezwarunkowo darmowego, zapoznaj się proszę z poniższymi ofertami:

 

Od Idea Bank bezwarunkowo darmowe konto i nawet do 600 zł premii (zobacz też lokaty Idea Bank):

Idea Bank konto firmowe Firma to JA

 

Od Nest Bank bezwarunkowo darmowe konto firmowe (zobacz też lokaty Nest Bank):

Nest Bank biznes konto

 

Poleć lub udostępnij znajomym PKO BP 100 zł za otwarcie konta firmowego

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Citi Bank Handlowy - karta kredytowa i voucher 400 zł do mall.pl

 

Voucher 400 zł do perfumerii Douglas od Citibank

 

Idea Bank Lokata HAPPY, lokata bez konta

 

 

PKO BP 100 zł za otwarcie konta firmowego i najnowsze, powiązane wpisy:

Do 460 zł premii z Kontem 360° od Millennium

Do 460 zł premii z Kontem 360° od Millennium

Załóż Lokatę HAPPY i odbierz bilety do Cinema City

Załóż Lokatę HAPPY i odbierz bilety do Cinema City

Otwórz Konto Optymalne BGŻ BNP Paribas i zgarnij 400 zł premii

Otwórz Konto Optymalne BGŻ BNP Paribas i zgarnij 400 zł premii

Bilet do Cinema City za płatności telefonem w Millennium

Bilet do Cinema City za płatności telefonem w Millennium