🏭Konto Przekorzystne Biznes: 1000 zł premii dla firm z kontem firmowym Pekao w promocji

Jesteś przedsiębiorcą? Sprawdź promocję Pekao i zgarnij do 1000 zł otwierając firmowe Konto Przekorzystne Biznes Pekao. Możesz otrzymać:

 • 🤳300 zł za otwarcie konta firmowego na selfie lub poprzez bankowość elektroniczną Pekao (🏦200 zł gdy otworzysz konto w oddziale),
 • 200 zł za umowę na terminal płatniczy,
 • 💲200 zł za transakcje wymiany walut i kolejne
 • 💳300 za kredyt zabezpieczony gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME, EFI EaSI albo kartę kredytową.

🚩A jeśli jesteś nowym klientem Pekao, możesz zdobyć dodatkowo do 200 zł za Konto Przekorzystne – bierz życie za rogi z Bankiem Pekao, sprawdź drugą edycję promocji 1 000 zł premii dla firm.

konto przekorzystne biznes pekao z premią

 

Uwaga Pekao (Pekao SA, bank z żubrem) i PKO BP (PKO Bank Polski) to dwa różne banki :) – poznaj zasay promocji, sprawdź konto Pekao.

 

Dla kogo?

Z promocji Pekao (bank z żubrem) 1000 zł premii dla firm wyłączeni są klienci Banku Pekao (przedsiębiorcy), którzy:

 • Z promocji wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Uwaga!

I już w tym miejscu przypominamy o promocji konta osobistego Premia 150 zł za Konto Przekorzystne Pekao – jeśli jesteś nowym klientem Pekao, to poza bonusem z kontem dla firm, możesz połączyć promocje i zgarnąć dodatkowe 100 zł w gotówce i 50 zł w programie Bezcenne Chwile oraz dodatkowe środki w programie poleceń Pekao z kontem osobistym (baner poniżej).

Natomiast z promocji 1000 zł premii dla firm mogą skorzystać przedsiębiorcy (rezydenci krajowi), których nie obejmuje powyższe wykluczenie, a przez których Bank Pekao rozumie:
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • wspólników spółek cywilnych,
 • spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

którzy w okresie obowiązywania promocji (do 30 września 2020):

 • podpiszą z Bankiem Pekao umowę o Konto Przekorzystne Biznes, dostęp do bankowości elektronicznej Pekao24 dla firm oraz o kartę debetową Mastrcard do założonego rachunku firmowego,
 • wyrażą zgody na otrzymywanie od Banku Pekao informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku Pekao oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
 • wyrażą zgodę na przystąpienie do promocji zaakceptują jej regulamin

Przejdź na stronę promocji

 

Za co 1000 zł premii dla firm?

Zobacz za co możesz otrzymać premię od Banku Pekao z kontem dla firm Pekao w promocji 1000 zł premii dla firm:

Pekap Konto Przekorzystne Biznes za co premia

W kolejnych akapitach opisujemy każdą z nich.

 

300 zł / 200 zł za otwarcie konta

300 zł premii możesz otrzymać za otwarcie konta dla firm Pekao na selfie lub 200 zł – jeśli zdecydujesz się na uruchomienie konta w oddziale Pekao. Zwracamy też uwagę, że otwierając Konto Przekorzystne Biznes możesz ubiegać się o kolejne premie – konto Przekorzystne jest konieczne do ich zdobycia.

🚩Aby przystąpić do promocji (wybranej bądź wszystkich)

Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes

 • składając wniosek pamiętaj o wyrażeniu zgód marketingowych oraz zaakceptuj regulamin promocji

 

💰💰Aby otrzymać 200 zł premii wykonaj:

 • przelew ZUS: w 3 kolejnych miesiącach w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 100 zł – oczywiście przelew wykonując z konta Biznes Pekao, które otworzysz w promocji
 • płatność kartą: w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj przynajmniej jedną płatność kartą na kwotę min. 100 zł
 • przelew: w terminie do 3 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj co najmniej jeden przelew przez PeoPay lub m.pekao24.pl na kwotę min. 100 zł – do przelewów nie wlicza się przelew do ZUS

💰Dodatkowe 100 zł premii otrzymasz za zawarcie umowy poprzez:

 • podstronę internetową Banku Pekao albo
 • bankowość elektroniczną Pekao24 (jeśli posiadasz już konto osobiste w Banku Pekao) albo
 • aplikację PeoPay albo
 • infolinię Banku Pekao (jeżeli posiadasz już konto osobiste Pekao)

 

300 zł za produkt kredytowy

Do 6 miesięcy pełnych miesięcy po miesiącu otwarcia konta firmowego zawrzyj umowę o przynajmniej jeden z produktów:
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE

 • a) umowę kredytu zabezpieczonego gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł
 • b) umowę pożyczki zabezpieczoną gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł;
 • c) umowę o kartę kredytową Mastercard z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę min. 20 000 zł.

W tym miejscu warto wspomnieć, że możesz zawnioskować o wszystkie wymienione produkty kredytowe, ale do spełnienia warunków promocji wystarczy jeden, fragment regulaminu: „zawrze z Bankiem jedną z umów o produkt z bieżącej oferty Banku przeznaczony dla przedsiębiorców„. A (wg nas) najtańszym będzie karta kredytowa, gdyż w przypadku karty da się uniknąć kosztów (za karty Moto Biznes i Mastercard Business Duo Komfort Pekao za pierwszy rok bank nie pobiera opłat), oczywiście zadłużenie na karcie kredytowej należy spłacić w wymaganym terminie lub wcześniej oraz w pełnej kwocie.

Pamiętaj również o warunku podstawowym, czyli podpisaniu w wymaganym terminie umowy o Konto Przekorzystne Biznes z kartą debetową Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej oraz wyrażeniu wymaganych zgód marketingowych oraz akceptacji regulaminu promocji 1000 zł premii dla firm.

I przypominamy raz jeszcze o promocji Pekao Konto Przekorzystne z premią do 200 zł, którą możesz połączyć z kontem dla firm (banner powyżej).

 

200 zł za terminal płatniczy

Kolejne 200 zł do zdobycia za terminal płatniczy od Pekao, przy czym z oferty może skorzystać przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności gospodarczej w branżach:

 • biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z),
 • kantory (PKD 66.12Z),
 • lombardy (PKD 64.92Z),
 • TAXI (PKD 49.32Z),
 • agencje towarzyskie (PKD 96.09Z),
 • kasyna (PKD 92.00Z),
 • sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z),
 • produkcja broni i amunicji (PKD 46.69Z, 25.40.Z);

Aby otrzymać premię:

 • zawrzyj umowę o terminal płatniczy z bankiem Pekao SA
 • przez 3 kolejne miesiące po miesiącu otwarcia ROR firmowego, przyjmij płatności na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie

Warto również wspomnieć, że w ramach promocji Bank Pekao zwalnia z opłaty za dzierżawę terminala przez okres 18 miesięcy, o ile w poprzednich 12 miesiącach nie przyjmowałeś(-aś) płatności kartą.

Pamiętaj również o warunku podstawowym, czyli podpisaniu w wymaganym terminie umowy o Konto Przekorzystne Biznes z kartą debetową Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej oraz wyrażeniu wymaganych zgód marketingowych oraz akceptacji regulaminu promocji 1000 zł premii dla firm.

 

 

200 zł za wymianę walut

Aby zgarnąć bonus wystarczy, że w terminie do 3 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes dokonasz transakcji wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami Pekao na równowartość min. 20 000 zł.

I ponownie przypominamy, że do zgarnięcia tej premii konieczne jest podpisanie w wymaganym terminie umowy o Konto Przekorzystne Biznes z kartą debetową Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej oraz wyrażenie wymaganych zgód marketingowych i akceptację regulaminu promocji 1000 zł premii dla firm.

 

Przejdź na stronę promocji

 

Kiedy nagrody?

Będąc uczestnikiem promocji możesz otrzymać łącznie do 1 000 zł premii, która zostanie wypłacona do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zostaną spełnione warunki promocji:
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE

 • 300 zł za otwarcie konta firmowego otrzymasz do końca miesiąca po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji.
 • 300 zł za produkt kredytowy otrzymasz po sześciu pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.
 • 200 zł za terminal płatniczy otrzymasz po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.
 • 200 zł za wymianę walut otrzymasz po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.

Przypominamy, że promocja Pekao dotyczy konta firmowego (konto biznes), więc otrzymana premia / premie jest przychodem firmy i podlega samodzielnemu opodatkowaniu. Dodatkowe informacje w regulaminie 1 000 zł premii dla firm oraz oczywiście na stronie promocji Pekao, na którą odsyłamy.

 

Konto Przekorzystne Biznes – koszty

Konto dla firm od Pekao opisywane w ramach niniejszej promocji to:

Prowadzenie konta za 0 zł jeśli w miesiącu spełnisz jeden z warunków (9 zł jeśli nie):
Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes

 • zapewnisz wpływ na sumę min 2000 zł albo
 • wykonasz min. 1 przelew do ZUS lub US albo
 • zapewnisz wpływ z terminala wydanego przez Bank Pekao czy też
 • wykonasz min. jedną wymianę walut w kantorze Pekao lub
 • opłacisz jedną ratę leasingu w Peako Leasing

Karta debetowa wydana do Konta Przekorzystnego Biznes:

 • 0 zł w przypadku wykonania płatności bezgotówkowych w miesiącu na kwotę min. 300 zł (7 zł jeśli nie)

Bankomaty:

 • 0 zł za bankomaty Pekao (bez limitów)
 • 0 zł za pierwsze 2 wypłaty z bankomatów obcych i 2% prowizji za kolejne (min. 5 zł)

Przelewy z Konta Przekorzystnego Biznes:

 • 0 zł za przelewy zlecane przez Pekao24 lub Pekao24 Biznes – darmowe jest 15 pierwszych przelewów i 1,50 zł za każdy kolejny ale
 • 0 zł za przelewy zlecane z PeoPay bez limitów;

 

Otwórz Konto Przekorzystne Biznes z premią

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

🤳300 zł za otwarcie konta firmowego na se…”,”image”:{„@type”:”ImageObject”,”contentUrl”:”https://bankomaniacy.pl/wp-content/uploads/2020/07/konto-przekorzystne-biznes-pekao.jpg”},”offers”:{„@type”:”AggregateOffer”,”highPrice”:”1000″,”lowPrice”:”300″,”priceCurrency”:”PLN”}}

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

🦉KEEP SMART & pożyczaj mądrzej - kampania pożyczki Smartney

🦉KEEP SMART & pożyczaj mądrzej – kampania pożyczki Smartney

Konto Przekorzystne Pekao: zyskaj 150 zł premii i 2% na koncie oszczędnościowym

Konto Przekorzystne Pekao: zyskaj 150 zł premii i 2% na koncie oszczędnościowym

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,0%

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,0%

🎫LIDL & Citi - 200 zł do Lidla za kartę kredytową Citi Simplicity

🎫LIDL & Citi – 200 zł do Lidla za kartę kredytową Citi Simplicity

Konto Przekorzystne Pekao: zyskaj 150 zł premii i 2% na koncie oszczędnościowym

Ciesz się benefitami w promocja Pekao, sprawdź Konto Przekorzystne Pekao i zgarnij premię do 150 zł za założenie konta Przekorzystnego: 100 zł w gotówce i 3400 punktów w programie Bezcenne Chwile. Te ostatnie wymienisz na voucher o wartości 50 zł. Dodatkową zachętą do uczestnictwa w promocji może być oferta dla oszczędzających 2% do 20 000 zł przez 4 miesiące.

przekorzystne-pekao

Sprawdź warunki promocji, załóż konto i ciesz się z benefitów w promocji: Otwórz Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z Kartą i aplikacją mobilną PeoPay i otrzymaj nagrodę 100 zł – edycja II.

 

Dla kogo?

Z oferty Otwórz Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z Kartą i aplikacją mobilną PeoPay i otrzymaj nagrodę 100 zł (edycja II) mogą skorzystać nowi klienci banku Pekao SA. Sprawdź kogo Bank Pekao rozumie jako nowego klienta (cytujemy dosłownie z regulaminu promocji) i kiedy możesz skorzystać z oferty:

 • od 1.01.2019 r. do 30.06.2020 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak: rachunek płatniczy dla konsumentów czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych (rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy), rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej  […]

gdzie Bank to oczywiście Pekao SA. Posiadanie innych produktów, np. konta firmowego, karty kredytowej czy kredytu nie wyklucza z udziału w promocji.

Uwaga❗ Bank Pekao (bank z żubrem) i Bank PKO BP (czyli PKO Bank Polski, w tym Inteligo) to dwa różne banki! Posiadając konto w PKO BP / Inteligo, możesz wziąć udział w promocji Pekao.

A do zgarnięcia do 100 zł w gotówce, które Bank Pekao wypłaci na Twoje konto, a Ty pieniądze te możesz wypłacić, przelać na inne konto, czy przeznaczyć na zakupy. Dodatkowo do zdobycia punkty w programie Bezcenne Chwile, które wymienisz na voucher do Allegro, Decahtlon czy Euro RTV AGD (w zależności od dostępności).

 

Zasady promocji z premią 100 zł

Jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie i chcesz zgarnąć ekstra premię od Pekao, to do 30.09.2020 złóż wniosek na stronie promocji, gdzie:

 • zawnioskuj o Konto Przekorzystne z wydawaną do niego kartą płatniczą, usługą bankowości elektronicznej i usługą PeoPay

Pekao SA Konto PRZEKORZYSTNE +200 zł premii

a następnie

 • ✔️ zawrzyj online umowę – za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay Pekao, poprzez użycie biometrii (czyli wykonanie sobie selfie za pomocą kamerki w komputerze lub w telefonie) – tylko w tym przypadku możesz zgarnąć 100 zł premii

Składając wniosek polecamy podpisanie umowy online❗ Spróbuj, nawet jeśli nie uda się dopełnić formalności, to możesz podpisać umowę w placówce i zdobyć premię❗

 

👉 Aby zdobyć 100 zł, do końca miesiąca następującego po otwarciu konta oraz przez 3 kolejne miesiące:

 • wykonaj min. 1 płatność kartą wydaną do konta lub PeoPay (aplikacja mobilna Pekao);
 • zapewnij jednorazowy wpływ w kwocie min. 500 zł – może być to przelew z Twojego konta w innym banku;
 • zaloguj się przynajmniej raz do aplikacji mobilnej Pekao (PeoPay), wystarczy samo logowanie PeoPay Pekao, nie musisz wykonywać żadnych operacji z PeoPay;

Są to warunki uprawniające do zdobycia premii, a jednocześnie zapewniające, że nie zapłacisz ani złotówki za konto Pekao i kartę.

 

3400 punktów / 50 zł w Bezcenne Chwile

Poza premią w gotówce, uczestnicząc w promocji Pekao możesz zdobyć 3400 punktów w programie Bezcenne Chwile, które są równowartością nagrody o wartości 50 zł. Punktów tych co prawda nie możesz wymienić na gotówkę, ale na vouchery z katalogu. W zależności od dostępności mogą to być bony do Allegro, Circle K, RTV Euro AGD, Decathlonu i inne.

Aby zdobyć punkty wystarczy:

 • zarejestrować się w programie Bezcenne Chwile
 • i zalogować do aplikacji PeoPay

To wszystko❗ 1000 punktów na start otrzymasz w ciągu 14 dni roboczych od dnia rejestracji w programie Bezcenne Chwile, a kolejne 2400 punktów – w ciągu 30 dni od dnia zalogowania do PeoPay.

Punkty ważne będą przez 6 miesięcy od dnia zasilenia konta w programie Bezcenne Chwile. Uwaga! Oferta limitowana ograniczona do 50 000 pakietów.

 

Kiedy nagroda?

O nagrodach w programie Bezcenne Chwile wspomnieliśmy powyżej. 💰A kiedy dostaniesz premię w gotówce (zakładamy, że uprzednio spełnisz warunki promocji)❓

Nagrodę otrzymasz nie później niż do 28.02.2021, ale czas wypłaty bonusu zależy od tego, kiedy założysz konto Pekao. Mówią o tym nawet stosowne zapisy w regulaminie promocji:

 • Jeśli Konto zostało założone w lipcu 2020 r. i spełnisz warunki od sierpnia do 30 listopada 2020 r. nagrodę otrzymasz do 31.12.2020 r.
 • Jeśli Konto zostało założone w sierpniu 2020 r. i spełnisz warunki od września do 31 grudnia 2020 r. nagrodę otrzymasz do 31.01.2021 r.
 • Jeśli Konto zostało założone we wrześniu 2020 r. i spełnisz warunki od października do 31 stycznia 2021 r. nagrodę otrzymasz do 28.02.2021 r.

gdzie Konto to konto Przekorzystne Pekao albo Konto Świat Premium.

Otwórz konto PRZEKORZYSTNE z premią

Dodatkowe inf. w regulaminie promocji na https://www.pekao.com.pl/dam/ROOT-EXTERNAL/DOCS/3pbd_2020_regulamin_100_zlotych.pdf oraz na stronie promocji, na którą odsyłamy.

 

2% na koncie oszczędnościowym

Poza premią w gotówce, dodatkową gratyfikacją może być promocyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym Pekao:

 • oprocentowanie: 2,0%
 • okres: 180 dni od daty zawarcia umowy o konto oszczędnościowe Pekao SA
 • kwota: do 20 000 zł

Konto oszczędnościowe Pekao prowadzone jest za darmo, darmowe są również przelewy zlecane w ramach bankowości mobilnej PeoPay (7 zł jeśli dla innych form), przy czym na potrzeby niniejszej promocji konto to nie jest wymagane. Dodatkowe informacje w regulaminie oferty Promocja na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym Premium na stronie https://www.pekao.com.pl/dam/ROOT-EXTERNAL/DOCS/1AF_OS_2020.pdf

 

Konto Przekorzystne – opłaty

Otwierane w promocji konto Przekorzystne to:

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za prowadzenie konta jeśli zapewnisz wpływ w kwocie min. 500 zł i wykonasz jedną operację kartą lub PeoPay (6 zł jeśli nie) – bez warunków do 26. roku życia
 • 0 zł za kartę (3 zł jeśli nie spełnisz warunków – powyżej) i ponownie bez warunków do 26. roku życia
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów Banku Pekao bez warunków,
 • 20 gr za SMS służący do autoryzacji – opłaty tej można uniknąć dla kolejnych przelewów, jeżeli ustanowimy je jako przelewy zdefiniowane

 

Ważne informacje

Jak już wspomnieliśmy powyżej, umowę o Konto Przekorzystne z premią zawrzesz z użyciem biometrii albo w oddziale i że w tym drugim przypadku możesz liczyć na 100 zł premii.

Pekao SA Konto PRZEKORZYSTNE +200 zł premii👉A co jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy online (z premią 100 zł), ale z jakiegoś powodu nie zdołasz dopełnić formalności? Możesz podpisać umowę w oddziale i otrzymać premię. Mówi o tym fragment regulamin:

Jeśli nie udało ci się zawrzeć tej umowy w tych kanałach ze względu na problemy z weryfikacją Twojej tożsamości, ale zawrzesz umowę w oddziale Banku, ten warunek uznamy za spełniony

Czyli:

❌ jeśli złożysz wniosek o konto i zdecydujesz się od razu na podpisanie umowy w placówce nie otrzymasz premii;

✔ jeśli złożysz wniosek o konto i zdecydujesz się na podpisanie umowy online (na stronie banku lub w aplikacji mobilnej), mimo że nie uda Ci się wykonać weryfikacji online i finalnie podpiszesz umowę w oddziale otrzymasz do 100 zł premii;

✔✔ jeśli złożysz wniosek o konto i zdecydujesz się na podpisanie umowy online (na stronie banku lub w aplikacji mobilnej) i finalnie zawrzesz taką umowę online otrzymasz do 100 zł premii;

Przejdź na stronę promocji

Wpływem na konto nie musi być przelewem od pracodawcy, może to być również zwykły przelew z Twojego konta w innym banku. Przelanych pieniędzy nie musisz deponować na koncie Pekao, wystarczy, że środki pojawią się na Koncie Przekorzystnym Pekao, po czym możesz wypłacić, zapłacić za zakupy, czy przelać do innego banku.

🚩A będąc klientem posiadającym konto w Pekao (w ramach tej lub innej promocji), możesz polecać konto Przekorzystne i zarabiać – otrzymasz 100 zł za każde skuteczne polecenie. I przypominamy raz jeszcze, że Bank Pekao i Bank PKO BP (PKO Bank Polski / Inteligo) to dwa różne banki.

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

🥇Najlepsze lokaty MAJ 2020 ranking lokat, ranking kont oszczędnościowych

🥇Najlepsze lokaty MAJ 2020 ranking lokat, ranking kont oszczędnościowych

Kawa z bankiem - 💰250 zł w gotówce +☕20 zł do Costa Caffee za konto Otwarte na Ciebie BNP Paribas

Kawa z bankiem – 💰250 zł w gotówce +☕20 zł do Costa Caffee za konto Otwarte na Ciebie BNP Paribas

🎫LIDL & Citi - 200 zł do Lidla za kartę kredytową Citi Simplicity

🎫LIDL & Citi – 200 zł do Lidla za kartę kredytową Citi Simplicity

🚩Alerty BIK za darmo przez 3 miesiące - sprawdź swój BIK❗

🚩Alerty BIK za darmo przez 3 miesiące – sprawdź swój BIK❗

🥇Pekao lokata PeoPay 3% + do 150 zł za konto Pekao i do 1500 zł w programie poleceń

Lokata PeoPay 3% to najnowsza oferta Pekao dostępna dla nowych i obecnych klientów banku, jednocześnie to jedna z najlepszych ofert na rynku❗ A jeśli jesteś nowym klientem dodatkowo do zdobycia bonus do 150 zł – 100 zł w gotówce i 50 zł w programie Bezcenne Chwile. A dla wszystkich do 1500 zł w programie poleceń Pekao.

pekao-peopay-150-zl

Promocja dla nowych klientów banku i uwaga❗ Bank Pekao (bank z żubrem) i PKO BP (czyli PKO Bank Polski oraz Inteligo) to dwa różne banki!  – poznaj warunki promocji i zgarnij bonus i/albo 3% na lokacie PeoPay Pekao.

 

Lokata PeoPay 3%

Lokata PeoPay to obecnie najwyżej oprocentowana lokata na rynku! I co najciekawsze, aby skorzystać z promocji nie trzeba być nowym klientem Banku Pekao. Oczywiście możesz sprawdzić również inne lokaty Pekao.

Lokata PeoPay jest dostępna wyłącznie w nowej bankowości mobilnej PeoPay (wersja 3.4) dla pełnoletnich klientów Banku Pekao (o pełnej zdolności do czynności prawnych):
Pekao Lokata PeoPay

 • dla obecnych klientów, którzy w okresie od 1 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. nie logowali się do bankowości mobilnej PeoPay,
 • dla nowych klientów, którzy w okresie od 16 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. otworzą konto osobiste (Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Eurokonto Prestiżowe).

Dla tych ostatnich bank udostępni lokatę w terminie do 3 dni roboczych od dnia otwarcia konta.

🚩Jesteś nowym klientem Pekao❓ Przejdź do kolejnych akapitów, w których sprawdzisz jak zgarnąć ekstra premię. Możesz to zrobić również na stronie promocji (banner).

Lokata PeoPay parametry:

 • minimalna kwota lokaty PeoPay: 1000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty PeoPay: 10 000 zł,
 • okres lokaty: 3 miesiące,
 • lokata nieodnawialna,
 • limit lokat: 1

Otwórz konto Przekorzystne z premią + 3% na lokacie PeoPay

Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2020, zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek, bez możliwości uruchomienia kolejnej lokaty, banner obok (z lokatą) wskazuje na Konto Przekorzystne Pekao.

 

Konto Przekorzystne z premią

Jeśli jesteś nowym klientem Pekao, to poza wspomnianą lokatą PeoPay, możesz zgarnąć dodatkowe profity za uruchomienie konta. Zgodnie z regulaminem jesteś nowym klientem jeśli:
Pekao SA Konto PRZEKORZYSTNE +200 zł premii

 • od 1.01.2019 r. do 20.05.2020 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak: rachunek płatniczy dla konsumentów czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

gdzie Bank, to oczywiście Pekao SA (bank z żubrem).

Jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie to do 30.06.2020 r. złóż wniosek na stronie promocji i zawrzyj umowę o konto, wraz z kartą debetową i aplikacją PeoPay. Umowa powinna zostać zawarta za pomocą biometrii (czyli 🤳na selfie poprzez weryfikację zdalną). Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się dopełnić formalności biometrycznie, to umowę można podpisać w oddziale i również zyskać prawo do zdobycia premii (ale na na odwrót).

Przejdź do kolejnych akapitów i sprawdź jak zdobyć premie albo bezpośrednio na stronę promocji:

 

100 zł premii💰

Aby otrzymać bonus 100 zł

 • zapewnij wpływ: pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A. – wystarczy przelew z Twojego konta w innym banku;
 • płatność: wykonaj 1 transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay
 • logowanie PeoPay: zaloguj się do aplikacji mobilnej Pekao, wystarczy samo logowanie PeoPay, nie musisz wykonywać żadnych operacji.

Powyższe warunki należy spełnić w każdym z czterech kolejnych miesięcy rozpoczynając od miesiąca, w którym otworzysz konto albo w miesiącu kolejnym:

 • dla rachunku otwartego w maju warunki należy spełnić: w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu albo w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu,
 • dla rachunku otwartego w czerwcu warunki należy spełnić: w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu albo w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku

Oczywiście nie stanie się nic, jeśli warunki spełnisz w 5 miesiącach, np. od maja do września (jeśli konto otworzysz w maju) albo od czerwca do października (jeśli konto otworzysz w czerwcu), a 💰100 zł premii otrzymasz na konto otwarte w promocji do 30.11.2020.

Konto PRZEKORZYSTNE – strona promocji

 

50 zł za Bezcenne Chwile

Poza premią w gotówce, o której wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, w promocji Pekao możesz zdobyć kolejne 50 zł premii. Wystarczy, że do 30.06.2020 zarejestrujesz swoją kartę Mastercard wydaną do konta w programie Bezcenne Chwile. Możesz to zrobić za pomocą bankowości internetowej Pekao24 lub bezpośrednio na stronie bezcennechwile.pl. W ciągu 14 dni otrzymasz 1000 punktów „na powitanie”.

Kolejne 2400 punktów w programie Bezcenne Chwile zdobędziesz logując się do aplikacji mobilnej PeoPay – punkty otrzymasz w ciągu 30 dni od spełnienia warunku promocji (logowanie).

Punkty ważne będą przez 6 miesięcy i należy wykorzystać je w terminie obowiązywania i należy je wymienić na nagrodę/-y o wartości min. 50 zł.

Dodatkowe informacje w regulaminach:

 • lokata PeoPay 3%: https://www.pekao.com.pl/dam/ROOT-EXTERNAL/DOCS/1w_os_2020-lokata-peopay-warunk-promocji.pdf
 • bonus 100 zł: https://www.pekao.com.pl/dam/ROOT-EXTERNAL/DOCS/3pbd_2020_regulamin_100zlotych.pdf
 • Bezcenne Chwile: https://www.pekao.com.pl/dam/ROOT-EXTERNAL/DOCS/Regulamin_promocji_Punkty_na_start_z_Bankiem_Pekao_SA.pdf

 

Konto Przekorzystne – opłaty

Otwierane w promocji konto Przekorzystne to:
Pekao SA Konto PRZEKORZYSTNE +200 zł premii

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za prowadzenie konta jeśli zapewnisz wpływ w kwocie min. 500 zł i wykonasz jedną operację kartą lub PeoPay (6 zł jeśli nie) – bez warunków do 26. roku życia
 • 0 zł za kartę (3 zł jeśli nie spełnisz warunków – powyżej) i ponownie bez warunków do 26. roku życia
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów Banku Pekao bez warunków,
 • 20 gr za SMS służący do autoryzacji – opłaty tej można uniknąć dla kolejnych przelewów, jeżeli ustanowimy je jako przelewy zdefiniowane

Możesz zdobyć dodatkowe środki od Pekao, gdyż bank płaci również za założenie konta z polecenia, ale tylko osobie polecającej. Tutaj przedstawiliśmy program poleceń Pekao (poprzednia edycja), obecna trwa do 30.06.2020.

 

🚩Ważne dla otwierających konto❗

Jesteś nowym klientem Pekao i otwierasz konto w promocji? To ważne, więc podkreślamy raz jeszcze:

❌ jeśli złożysz wniosek o konto i zdecydujesz się od razu na podpisanie umowy w placówce to nie otrzymasz premii

✔ jeśli złożysz wniosek o konto i zdecydujesz się na podpisanie umowy online, mimo że nie uda Ci się wykonać weryfikacji online i finalnie podpiszesz umowę w oddziale, to zyskujesz prawo do premii;

✔✔ jeśli złożysz wniosek o konto i zdecydujesz się na podpisanie umowy online i finalnie zawrzesz taką umowę online, zyskujesz prawo do premii

Otwórz konto PRZEKORZYSTNE z premią i 3% na PeoPay

 

Polub naszą stronę i otrzymuj powiadomienia o promocjach bankowych!

 

 

👉 Najlepsze promocje (wybrane):

🥇Ranking chwilówek MAJ 2020, chwilówki ranking

🥇Ranking chwilówek MAJ 2020, chwilówki ranking

Firma+ Idea Bank promocja Plus na ZUS i 10% zwrotu składek na ZUS przez 6 miesięcy

Firma+ Idea Bank promocja Plus na ZUS i 10% zwrotu składek na ZUS przez 6 miesięcy

🦉KEEP SMART & pożyczaj mądrzej - kampania pożyczki Smartney

🦉KEEP SMART & pożyczaj mądrzej – kampania pożyczki Smartney

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,0%

Konta Oszczędnościowe na nowe środki 2,0%

Promocje Pekao najważniejsze pytania i odpowiedzi

⏰Do kiedy mogę skorzystać z promocji Pekao❓

Oferta Konta Przekorzystnego Pekao z premią oraz 3% lokaty PeoPay Pekao obowiązuje do 30 czerwca 2020 r., po spełnieniu warunków promocji. Szczegółowe informacje na stronie promocji, na którą odsyłamy.

💲Jak mogę otrzymać 100 zł premii❓

Aby otrzymać 100 zł premii, należy: do 30.06.2020 r. otworzyć Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium z kartą i aplikacją mobilną PeoPay. Umowa powinna zostać zawarta w aplikacji PeoPay lub online na pekao.com.pl/konto (jeśli identyfikacja podczas zawierania umowy się nie powiedzie, umowę można zawrzeć w oddziale naszego banku), do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium i w każdym z trzech kolejnych miesięcy spełnić oba warunki aktywności, tzn. zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A. oraz wykonać jedną transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay, a także zalogować się do aplikacji PeoPay i spełnić pozostałe warunki określone w regulaminie promocji – szczegółowe informacje na stronie promocji.

💰Czy mogę skorzystać z oferty 3% na lokacie PeoPay❓

Promocja 3% w skali roku przez 3 miesiące do 10 tys. zł na Lokacie PeoPay 3% jest dostępna w nowej wersji aplikacji PeoPay (wersja 3.40) dla nowych oraz obecnych klientów, którzy w okresie od 1.03.2020 r. do 15.05.2020 r. nie zalogowali się do bankowości mobilnej PeoPay. Dla nowych klientów Lokata PeoPay 3% będzie udostępniona do otwarcia w nowej wersji aplikacji mobilnej PeoPay 3.4 w terminie do 3 dni roboczych po dniu zawarcia umowy o konto osobiste. Promocja do 30 czerwca 2020 r.