BGŻ Konto Optymalne z bonem Ikea – uzupełnij dane

Konto Optymalne z bonem Ikea – jeśli brałeś(-aś) udział w promocji, to sprawdź skrzynkę pocztową, do 14.02.2018 powinieneś(-aś) otrzymasz informację o przyznaniu nagrody .

Przypominamy, że aby skorzystać z promocji należało być nowym klientem banku, lub osobom która nie posiadała konta w banku od co najmniej 3 lat. BGŻ BNP Paribas Konto OptymalneW kolejnych krokach, po uprzedniej rejestracji na stronie promocji należało w styczniu 2018:

 • zapewnić wpływ na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł
 • wykonać płatności kartą na łączną kwotę min. 300 zł
 • zalogować się w bankowości internetowej [email protected]

Spełniłeś(-aś) warunki? Sprawdź skrzynkę pocztową, w wiadomości znajdziesz link prowadzący do strony, na której musisz podać adres, na który zostanie wysłana karta podarunkowa Ikea.

Należy to zrobić do 26.02.2018, a wysyłka nagród nastąpi do 28.02.2018


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Odsyłamy też do wpisu BGŻ BNP Paribas: do 300 premii za płatności mobilne i 100 zł do Ikea, we wpisie zamieszczamy również bannery do innych promocji.

Zobacz też:

 

Warunki spełnione i brak maila?

Spełniłeś(-aś) warunki promocji, a mimo to bank nie przysłał Ci maila? Przede wszystkim zacznij od sprawdzenia folderów kosz, spam itp., a jeśli tam nie znajdziesz emaila od banku, to nie pozostaje nic innego, jak napisanie reklamacji.

Kwestia ta opisana jest w regulaminie:
Nest Bank konto osobiste i 200 zł premii z Rodzina 500 plus

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA” lub na adres e-mail: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail reklamującego (jeżeli wyraża on chęć otrzymania odpowiedzi mailem), jak również opis i przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie lub w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego na jego adres e-mail.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Klient może składać w Banku reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez Bank na zasadach opisanych w § 5 ust. 7 – 10.
 7. mBank eKonto ze zwrotem do 650 zł (do 130 zł miesięcznie)Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 367 847 lub +48 22 566 93 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora) albo osobiście do protokołu w Oddziale, drogą elektroniczną – systemami bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie Internetowej Banku.
 8. Po złożeniu przez Klienta reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną na wniosek Klienta.
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2016 roku, poz. 892 z późn.zm.) rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej Klientowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.ING Bank Śląski Konto Direct
 10. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji ze względu na konieczność uzyskania w tym zakresie dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym także od innych instytucji uczestniczących w realizacji lub rozliczeniu reklamowanej transakcji (np. inny bank – w przypadku reklamacji dotyczącej wypłaty w bankomacie, należącym do tego banku, bądź inny podmiot – w przypadku transakcji dokonanej w punkcie handlowo-usługowym), Bank, pomimo niezakończenia postępowania reklamacyjnego, warunkowo uznaje rachunek kwotą reklamowanej transakcji. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, Bank obciąża odpowiedni rachunek posiadacza kwotą warunkowego uznania.
 11. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Klienta wynikających z przepisów prawa właściwego dla Umowy.

 

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym BGŻ Konto Optymalne z bonem Ikea – uzupełnij dane

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Getin Bank eLokata na nowe środki

 

Duet lokat Toyota Bank

 

Lokata Sprint

 

50 zł na kolejne zakupy z kartą kredytową Carefour + 10% premii

Wyrób kartę kredytową Carrefour Mastercard i zleć przelew z rachunku karty na spłatę zadłużenia z tytułu umowy o kartę w innym Banku na minimum 300 zł, a otrzymasz Voucher na start o wartości 50 zł na następne zakupy w hipermarketach i supermarketach Carrefour. Promocja trwa do 30.04.2018 r. lub do wyczerpania liczby Voucherów.

Voucher na start Carrefour

Dodatkowo z kartą Carrefour otrzymasz do 10% premii za zakupy wykonywane w poniedziałki lub piątki oraz zapłacisz mnie za paliwo na stacjach Carrefour – zapraszamy do lektury.

 

Voucher na start Carrefour

W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 • zawrze Umowę o Kartę;
 • zleci przelew środków pieniężnych z rachunku Karty na spłatę zadłużenia z tytułu umowy o kartę w innym banku (spłata zadłużenia w innym banku) na minimum 300 zł

To wszystko, po spełnieniu ww warunków, otrzymasz voucher w PUF o wartości 50 zł na następne zakupy w placówkach.

Promocja obowiązuje w placówkach w okresie od dnia 2 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku (za wyjątkiem świąt, tj. dni ustawowo wolnych od pracy) lub do wyczerpania puli Voucherów promocyjnych, która 24 000 sztuk, przy czym organizator zastrzega, że zarówno pula voucherów może zostać zwiększona, a termin promocji wydłużony, o czym poinformuje na stronie www.carrefour.pl


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

„Usługi finansowe” Carrefour to marka, pod którą Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oferuje usługi finansowe dla klientów Carrefour.

 

Bon 50 zł

Aby zdobyć bon należy

 • dokonać transakcji bezgotówkowej kartą kredytową Carrefour Mastercard o łącznej wartości przewyższającej lub równej 100 złotych brutto (po uwzględnieniu rabatów naliczanych bezpośrednio przy kasie) oraz
 • przekazać kasjerowi Voucher

a w zamian

 • otrzymasz od kasjera razem z paragonem fiskalnym e-Bon Carrefour o wartości 50 złotych

Dodatkowe inf. w regulaminie promocji, a tutaj złożysz wniosek o kartę z voucherem na start.

 

Premia do 10% za zakupy w Carrefour w poniedziałki i piątki z kartą kredytową Carrefour Mastercard®!

Poza voucherem, o którym mowa powyżej, masz również możliwość uzyskania do 10% rabatu na zakupy w Carrefour. Warunek:

 • zakupy w poniedziałek lub piątek
 • zapłacisz kartą Carrefour Mastercard

Możesz zyskać nawet 30 zł w postaci e-Bonu na kolejne zakupy. Czas trwania: od 2.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Carrefour 10% zniżki

Jak zyskać premię? To proste:

 • Zrób zakupy w dowolnym hipermarkecie Carrefour lub supermarkecie Market w poniedziałek lub piątek
 • Zapłać za zakupy kartą kredytową Carrefour Mastercard®

Dodatkowe inf. w regulaminie promocji, ważniejsze punkty poniżej:

 • promocja obowiązuje w placówkach w każdy poniedziałek i piątek w okresie od dnia 2 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i może wziąć w niej udział pełnoletnia osoba fizyczna, która jest posiadaczem lub użytkownikiem karty

Warunkiem otrzymania e-Bonu Carrefour jest dokonanie w placówce w dniu, w którym obowiązuje promocja (poniedziałek lub piątek), zakupu produktów o łącznej wartości przewyższającej lub równej 50 złotych brutto po uwzględnieniu rabatów naliczanych bezpośrednio przy kasie środkiem płatniczym w postaci karty lub karty dodatkowej.

 

Wartość otrzymanego e-Bonu Carrefour

 • w przypadku kwoty od 50,00 złotych brutto do 99,99 złotych brutto – e-Bon Carrefour o wartości 5,00 złotych brutto;
 • w przypadku kwoty od 100,00 złotych brutto do 149,99 złotych brutto – e-Bon Carrefour o wartości 10,00 złotych brutto;
 • w przypadku kwoty od 150,00 złotych brutto do 199,99 złotych brutto – e-Bon Carrefour o wartości 15,00 złotych brutto;
 • w przypadku kwoty od 200,00 złotych brutto do 249,99 złotych brutto – e-Bon Carrefour o wartości 20,00 złotych brutto;
 • w przypadku kwoty od 250,00 złotych brutto do 299,99 złotych brutto – e-Bon Carrefour o wartości 25 złotych brutto;
 • w przypadku kwoty równej i wyższej niż 300,00 złotych brutto – e-Bon Carrefour o wartości 30 złotych brutto.

Kalkulator korzyści w formie graficznej:

Carrefour kalkulator korzyści

 

Tańsze paliwo

Z kartą kredytową Carrefour zapłacisz też mniej za paliwo.

Płać kartą Carrefour Mastercard® za paliwo na stacjach Carrefour i zyskaj do 2% wartości transakcji w postaci e-Bonu. Promocja obowiązuje codziennie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na stacjach paliw Carrefour z wyjątkiem stacji samoobsługowych, a maksymalna kwota premii to 6 zł  (więcej o karcie i promocji).

 

Dodatkowe informacje na podlinkowanych uprzednio stronach i na:

 • https://www.carrefour.pl/uslugi/uslugi-finansowe/karta-kredytowa/voucher-na-start
 • https://www.carrefour.pl/uslugi/uslugi-finansowe/premia-do-30-zl
 • https://www.carrefour.pl/uslugi/uslugi-finansowe/karta-kredytowa

A za info dziękuję Darkowi :)

 

Zapraszamy do naszych zestawień

BGŻOptima lokata BEZKARNA

 • najlepsze konta osobiste – czyli zestawienie kont bankowych, wybrane z nich bezwarunkowo darmowe z darmową wypłatą z bankomatów i kartą do konta, a także z moneyback

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym 50 zł na kolejne zakupy z kartą kredytową Carefour + 10% premii

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

BGŻOptima lokata BEZKARNA

 

BGŻOptima lokata BEZKOMPROMISOWA

 

Voucher 300 zł do sklepów Biedronka od Citibank

 

BLIK w BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas Konto OptymalneJesteś klientem BGŻ BNP Paribas? Jeśli tak, to informujemy, że również w BGŻ BNP Paribas możesz już korzystać z BLIK – bank ten dołączył do polskiego systemu płatności mobilnych.

 

Tym samym, jako klient BGŻ BNP Paribas z BLIK możesz

 • płacić w punktach handlowo-usługowych używając BLIK
 • płacić BLIKiem w internecie
 • wykonywać przelewy natychmiastowe na telefon, również w soboty i niedziele
 • wypłacać pieniądze z bankomatów bez karty
 • korzystać z wpłatomatów bez karty
 • przesyłać czeki BLIK

 

Lista banków z BLIK, która w obecnej chwili prezentuje się następująco:

blik-bgz

 • Alior Bank
 • Bank Millennium
 • Bank Zachodni WBK
 • ING Bank Śląski
 • mBank
 • PKO Bank Polski
 • Orange Finanse
 • Getin Bank
 • T-Mobile Usługi Bankowe
 • BGŻ BNP Paribas


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Czekamy na kolejne :)

 

Voucher 300 zł do sklepów Biedronka od CitibankWkrótce zaktualizujemy również pozostałe wpisy z BLIK, w głównej mierze:

o czym poinformujemy na naszym profilu na FB.

A przy okazji wpisu przypominamy też o promocji Citi – voucher 300 zł do Biedronki za wyrobienie bezwarunkowo bezpłatnej Citi Simplicity.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym BLIK w BGŻ BNP Paribas

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Getin Bank eLokata na nowe środki

 

Lokata dla nowych klientów

 

Idea Bank Lokata HAPPY PRO

 

BGŻ BNP Paribas: Konto do Syta i 100 zł do Sphinx oraz do 300 zł za płatności mobilne

Konto do SytaW kolejnej promocji BGŻ BNP Paribas do zgarnięcia 100 zł w formie bonu do restauracji Sphinx i do 300 zł za płatności mobilne w ramach oferty #CoZtąKurą :)

Można powiedzieć, że prawie to samo – podobne bonusy co do kwot można zgarnąć też w ramach innych promocji tego banku.

Czy są w takim razie elementy, które znacząco różnią tę promocję od poprzednich? Tak, choć jeśli patrzysz na promocję przez pryzmat potencjalnych korzyści, to trudno Ci będzie dostrzec różnice :)

W telegraficznym skrócie „Konto do Syta” to:

 • promocja dedykowana dla klientów w wieku 18 – 26 lat oraz
 • w ramach tej oferty bank BGŻ BNP Paribas nie promuje konta Optymalnego ale inne konto – konto Maksymalne. Dodatkowe informacje poniżej.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

 

Konto do Syta z bonem do Sphinx – dla kogo

Uczestnik – będąca konsumentem osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, ale nie skończyła 26 lat na dzień 31 stycznia 2018 roku i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

Dodatkowo aby skorzystać z oferty nie możesz być stroną umowy ramowej oraz w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o konto Maksymalne nie byłeś/-aś posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas.

 

Konto Maksymalne BGŻ BNP Paribas z bonem do Sphinx

Jeżeli nie obejmują Cię wykluczenia, o których wspomnieliśmy powyżej, to poznaj szczegóły promocji:

 • nie później niż do 22.12.2017 przejdź na stronę promocji https://kontodosyta.pl/ i zarejestruj się
 • w kolejnym kroku złóż wniosek o Konto Maksymalne z kartą
 • składając wniosek pamiętaj aby zaakceptować zgody i regulaminy promocji

Po złożeniu wniosku:

 • nie później niż do 12.01.2018 zawrzyj umowę o konto z kartą oraz
 • w styczniu 2018 zaloguj się do [email protected] i wykonaj płatności kartą za min. 300 zł

Tylko tyle i aż tyle zważywszy, że jest to konto dla młodych, ale nie nam je oceniać :)

Jeśli spełnisz powyższe warunki, to najpóźniej do 16.02.2018 r. otrzymasz informację o przyznaniu nagrody, a bon 100 zł do Sphinx w formie kodu do 27.02.2018.

Umowę o konto podpiszesz za pośrednictwem kuriera, który przyjedzie do domu, pracy czy na uczelnię:

 

Konto Maksymalne – koszty

Jeżeli masz mniej niż 26 lat (przypominamy, że jest to warunek konieczny do skorzystania z oferty), to:

 • 0 zł za otwarcie
 • 0 zł za prowadzenie konta – bez żadnych dodatkowych warunków
 • 0 zł za krajowe przelewy elixir zlecane w bankowości internetowej
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty płatniczej (bezwarunkowo)
 • 0 zł za wypłatę gotówki z dowolnych bankomatów w Polsce i na świecie

Zobacz też: lokaty BGŻ BNP Paribaslokaty BGŻOptima

 

Co z tą kurą – płatności mobilne

Tutaj opisaliśmy bardziej szczegółowo promocję Co z tą kurą – płatności mobilne, w skrócie:

 • bank zapłaci Ci 1 zł za wykonanie większości transakcji mobilnych, do 25 zł miesięcznie
 • promocja trwa 12 miesięcy od podpisania umowy o konto
 • łącznie do zgarnięcia jest do 300 zł

Dodatkowe informacje w podlinkowanym wpisie.

 

Last Minute

Voucher 400 zł do sklepów Biedronka od CitibankPrzy okazji wpisu przypominamy o kończących się promocjach z voucherem do Biedronki (do 10 listopada):

oraz

Dodatkowe informacje w podlinkowanych wpisach – będziemy przypominać także na fb.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym BGŻ BNP Paribas: Konto do Syta i 100 zł do Sphinx oraz do 300 zł za płatności mobilne

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Idea Bank lokata NA NOWE ŚRODKI

 

Voucher 400 zł do perfumerii Douglas od Citibank

 

Idea Bank Lokata HAPPY PRO

 

BGŻ BNP Paribas: do 300 premii za płatności mobilne i 100 zł do Ikea, H&M lub w gotówce

Co z tą kurąDo 300 zł premii od BGŻ BNP Paribas w ramach promocji Mobilne Płatności.

Dodatkowo do zdobycia także 100 zł w formie:

 • bonu 100 zł do Ikea albo
 • bonu 100 zł do H&M lub też
 • 100 zł w gotówce w promocji „W drogę”

I uwaga! Promocje BGŻ BNP Paribas łączą się:

 • biorąc udział w jednej z wymienionych ofert (Ikea, H&M, w drogę) dodatkowo możesz skorzystać z oferty Mobilne Płatności,
 • w ramach Mobilnych Płatności bank zapłaci Ci 1 zł za wykonanie każdej transakcji mobilnej

Wystarczy więc, że będziesz aktywnie korzystać z konta mobilnego, a złotówki same będą wpadać na Twoje konto – szczegóły poniżej.

 

Po 1 zł za płatności mobilne (do 300 zł)

Być może „wpadła” Ci w oczy reklama BGŻ BNP Paribas, w której klienci banku płacą mobilnie przykładając kurę do terminala płatniczego :)

Jeśli nie, a chcesz ją zobaczyć, to odsyłamy na yt pod https://www.youtube.com/watch?v=qNVkNPjHUqc  – zobacz też #coztąkurą.

Aby skorzystać z promocji „Mobilna Premia” (#coztąkurą) należy być nowym klientem banku czyli osobą, która nie posiadała:

 • Konta Optymalnego
 • Konta Maksymalnego lub
 • Konta Premium

co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

A jeśli posiadasz inne konto osobiste niż wymienione powyżej? – w takim przypadku oczywiście możesz skorzystać z oferty.

Bank zapłaci Ci 1 zł za każdą transakcję mobilną, zdefiniowaną portfelem MasterPass, płatność Android Pay oraz transakcja przez aplikację mobilną GOmobile.

Niestety operacje BLIK, które próbujemy promować na blogu, nie wchodzą w zakres promocji, a szkoda.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Odwołując się do regulaminu:

Transakcja Mobilna – każda Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile, Transakcja Android Pay i Transakcja MasterPass

a poniżej szczegóły każdej z nich:

Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile – transakcja bezgotówkowa obciążająca Konto Posiadacza, za wyjątkiem płatności poprzez system BLIK i założenia lokaty, realizowana poprzez aplikację o nazwie GOmobile instalowaną na Urządzeniach Mobilnych (wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do internetu, integrujące w sobie funkcje komputera lub telefonu komórkowego) z oprogramowaniem Android lub iOS, którą to aplikację Bank udostępnia Posiadaczowi,

oraz

Transakcja Android Pay – transakcja bezgotówkowa dokonana z wykorzystaniem anteny zbliżeniowej NFC w terminalu POS lub transakcja dokonana w aplikacji, tzw. „in-app payment”, obciążająca Konto Posiadacza, dokonana przy wykorzystaniu Karty zarejestrowanej w aplikacji Android Pay, pobranej ze sklepu Google Play i zainstalowanej na Urządzeniach Mobilnych,

oraz

Transakcja MasterPass – transakcja bezgotówkowa obciążająca Konto Posiadacza, dokonana Kartą w ramach usługi Cyfrowego Portfela Banku, tj. usługi udostępnionej przez Bank i realizowanej poprzez system MasterPass zgodnie z Regulaminem Usługi Cyfrowego Portfela Banku BGŻ BNP Paribas S.A. „e-Portfel”,

Przy czym premię otrzymasz za transakcję mobilną o wartości co najmniej 1 zł:

Premia będzie wypłacana od Transakcji Mobilnych, których wartość wynosi co najmniej 1 zł.

Warto też zwrócić uwagę na to, że wykonując przelewy na ten sam rachunek, otrzymasz premię tylko za pierwszy przelew. Oznacza to ni mniej ni więcej, że warto robić przelewy różne konta w różnych bankach:

W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną GOmobile wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję.

 

Poza wspomnianą promocją z kurą do zgarnięcia 100 zł do Idea, 100 zł do H&M albo 100 zł w gotówce.

 

100 zł do Ikea

Aby skorzystać z promocji należy być nowym klientem banku, lub osobom która nie posiadała konta w banku od co najmniej 3 lat. Oczywiście promocja nie wyklucza klientów BGŻOptima.

A co zrobić, aby otrzymać kartę podarunkową 100 zł do Ikea? Wystarczy, że w styczniu 2018:

 • na konto Twoje wpłynie przelew w łącznej kwocie min. 1000 zł – może być przelew z Twojego konta w innym banku
 • dokonasz płatności kartą na łączną kwotę min. 300 zł
 • zalogujesz się przynajmniej raz w bankowości internetowej [email protected]

To wszystko! Jeśli spełnisz warunki promocji, to do 14.02.2018 otrzymasz informację o przyznaniu nagrody. Po tym terminie otrzymasz na adres email link prowadzący do strony, na której musisz podać adres, na który zostanie wysłana karta podarunkowa Ikea.

Należy to zrobić do 26.02.2018, a wysyłka nagród nastąpi do 28.02.2018, dodatkowe inf. w regulaminie.

 

100 zł do H&M – Konto Stylowe

Podobnie jak w promocji do Ikea, tak i tutaj aby skorzystać z promocji należy być nowym klientem banku, lub osobom która nie posiadała konta w banku od co najmniej 3 lat. Oczywiście promocja nie wyklucza klientów BGŻOptima.

Jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie, to zarejestruj się na stronie promocji, masz na to czas do 22.12.2017, przy czym obowiązuje limit 1000 wniosków, po ich osiągnięciu możliwość rejestracji zostanie zablokowana.

Konto Optymalne z premią do 400 zł - Stylowe KontoA co zrobić, aby otrzymać kod 100 zł do H&M?

Wystarczy, że w styczniu 2018:

 • na konto Twoje wpłynie przelew w łącznej kwocie min. 1000 zł – może być przelew z Twojego konta w innym banku
 • dokonasz płatności kartą na łączną kwotę min. 300 zł
 • zalogujesz się przynajmniej raz w bankowości internetowej [email protected]

Uwaga! Wykluczone są transakcje o kodach MCC 7995, 8999, 4111, 6012, 6211, 6051, 4829, 4900:

 • 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 4111, określający m.in. usługi transportowe,
 • 6012, określający instytucje finansowe,
 • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne,
 • 4900 określający płatność rachunków

Jak więc widać „standardowe” płatności w sklepach, stacjach paliw spełniają warunki promocji.

Informację o przyznaniu nagrody otrzymasz do 16.02.2018, a samą nagrodę 100 zł w formie kodu SMS otrzymasz do 12.03.2018. Oczywiście do tego musisz posiadać konto oraz kartę, dodatkowe inf. w regulaminie.

 

100 zł w gotówce w promocji „W drogę z Kontem”

Aby skorzystać z promocji należy być zupełnie nowym klientem BGŻ BNP Paribas, przy czym z oferty nie mogą również skorzystać osoby będące klientami przed połączeniem banków.

Jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie, to do 22.12.2017 zarejestruj się na stronie promocji (zaznacz wymagane zgody) i złóż wniosek o konto optymalne (z wygenerowanego linku).

Uwaga, istnieje limit 1000 wniosków, po przekroczeniu którego możliwość rejestracji będzie niedostępna.

Konto Optymalne z premią do 400 zł - W drogę z kontemPo rejestracji i podpisaniu umowy (na to ostatnie masz czas do 12.01.2018) należy w miesiącach styczeń – marzec 2018:

 • wykonać 5 transakcji bezgotówkowych na stacjach paliw (kody MCC 5541, 5542 i 5983)

Oczywiście BGŻ nie wie, czy na stacji płacisz za paliwo, zamawiasz hot-doga albo kupujesz piwo! Ważny jest kod MCC, a wspomniane transakcje należy wykonać w miesiącach styczeń – marzec 2018.

Informacje o przyznaniu premii otrzymasz do 18.04.2018, a do 26.04.2018 musisz uzupełnić dane niezbędne do wypłaty premii – otrzymasz email z przy pomnieniem.

100 zł zostanie przekazane na Twoje konto do 30.04.2018 – oczywiście do tego dnia musisz być posiadaczem konta i karty BGŻ, dodatkowe inf. w regulaminie.

 

Konto Optymalne – koszty

BGŻ BNP Paribas Konto OptymalneA te wyglądają naprawdę dobrze i jest (wg nas) obecnie jednym z najlepszych kont na rynku:

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej (bez warunków)
 • 0 zł za przelewy złotowe Elixir, które wykonasz w bankowości internetowej lub z aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash, 5 zł dla pozostałych (w Polsce)

Czy w promocji #coztąkurą (Mobilna Premia) musisz korzystać z promocji H&M, Ikea albo „W drogę”, które przedstawiliśmy powyżej? Oczywiście, że nie.

Do zgarniania złotówek w ofercie Mobilne Płatności (#coztąkurą) wystarczy również „gołe” konto optymalne.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym BGŻ BNP Paribas: do 300 premii za płatności mobilne i 100 zł do Ikea, H&M lub w gotówce

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

BGŻOptima lokata BEZKARNA

 

Voucher 400 zł do perfumerii Douglas od Citibank

 

Getin Bank eLokata na nowe środki

 

6 biletów do kina – Filmowe Konto Optymalne BGŻ BNP Paribas

bgz-multikinoZałóż konto Optymalne BGŻ BNP Paribas i zdobądź 6 biletów do Multikina

Oferta skierowana jest zarówno do nowych, jak i byłych klientów banku i podobnie, jak miało to w ramach poprzednich promocji BGŻ BNP Paribas, tak i tym razem obowiązuje jedynie półroczny okres „karencji” (jeżeli jesteś byłym klientem banku).

 

Filmowe Konto – dla kogo

O wykluczeniach wspomnieliśmy powyżej, odnosząc się jednak do regulaminu, uczestnikiem promocji może być osoba:

 • będąca konsumentem osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • która nie jest stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie umowy ramowej oraz otwarcie konta osobistego w ramach promocji

oraz

 • w okresie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie konta osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w banku


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Z promocji mogą oczywiście skorzystać również obecni jak i byli klienci BGŻOptima – mimo, że to ten sam bank, to jednak obowiązuje inna umowa ramowa.

 

Filmowe konto – zasady

Jeżeli nie obejmują Cię wykluczenia, o których wspomnieliśmy powyżej oraz chcesz zgarnąć 6 biletów do kina, to:

 • nie później niż do 29.09.2017 zarejestruj się na stronie promocji oraz
 • złóż wniosek o z wykorzystaniem linka promocyjnego – przechodząc bezpośrednio za pomocą linka na stronę internetową banku oraz
 • zawrzyj umowę o Konto Optymalne z kartą za pośrednictwem kuriera, możesz to zrobić nie później niż do 20 października 2017

 

Zwróć uwagę, aby dane we wniosku zgadzały się z danymi, które podasz na stronie promocji.

Pamiętaj, aby składając wniosek wyrazić zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych oraz ich przekazanie do banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji, a także o upoważnieniu banku do przekazania informacji w ww. zakresie organizatorowi. Po co te informacje? Już wyjaśniamy: bank musi poinformować organizatora kto spełnił warunki promocji i komu należy wydać bilety do Multikina :)

Uwaga! Organizator zastrzega w regulaminie, że promocja obowiązuje do 29.09.2017 lub do osiągnięcia liczby 1000 rejestracji – warto więc nie czekać i do ostatnich dni obowiązywania oferty.

 

Filmowe konto – nagrody

W promocji konta filmowego BGŻ BNP Paribas możesz zdobyć 6 biletów do Multikina. Bank podzielił je na trzy „paczki”, po dwa bilety w każdej z nich. I tak:

 

Pierwszą nagrodę w postaci 2 biletów do Multikina lub Silver Screen zdobędziesz jeśli:

 • spełnisz warunki opisane w poprzednim akapicie
 • od dnia 01 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. zostaną odnotowane (tj. zaksięgowane) wpływy na koncie osobistym w kwocie min. 1000 zł,
 • od dnia 01 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. dokonasz transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

Weryfikacja warunków nastąpi nie później niż do dnia 13 listopada 2017 roku, a wydanie nagrody w postaci kodów SMS do 30 listopada 2017.

 

Drugą nagrodę w postaci 2 biletów do Multikina lub Silver Screen zdobędziesz jeśli:
Filmowe konto Optymalne

 • spełnisz warunki opisane w poprzednim akapicie
 • od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. zostaną odnotowane (tj. zaksięgowane) wpływy na koncie osobistym w kwocie min. 1000 zł,
 • od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. dokonasz transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

Weryfikacja warunków nastąpi nie później niż do 15 grudnia 2017 roku, a wydanie nagrody w postaci kodów SMS do 05 stycznia 2018 roku.

 

Trzecią nagrodę w postaci 2 biletów do Multikina lub Silver Screen zdobędziesz jeśli:

 • spełnisz warunki opisane w poprzednim akapicie
 • od dnia 01 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zostaną odnotowane (tj. zaksięgowane) wpływy na koncie osobistym w kwocie min. 1000 zł,
 • od dnia 01 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. dokonasz transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł.

Weryfikacja warunków zostanie wykonana nie później niż do 15 stycznia 2017, a wydanie nagrody w postaci kodów SMS do 31 stycznia 2018 roku.

 

Filmowe konto – dodatkowe informacje o promocji

Promocja przewidziana jest to 29.09, ale może zakończyć się wcześniej – warto o tym pamiętać. Nie musisz się jednak martwić, że złożysz wniosek, a nie otrzymasz nagrody – organizator poinformuje o zakończeniu oferty na stronie promocji.

Jednym z warunków promocji jest konieczność zapewnienia wpływu w wysokości min. 1000 zł, ale nie musi to być przelew wynagrodzenia, emerytury czy renty, wystarczy nawet Twój przelew z konta w innym banku albo z konta BGŻ BNP Paribas, którego nie jesteś właścicielem ani współwłaścicielem.

Jeżeli chcesz złożyć więcej niż jeden wniosek na stronie promocji pamiętaj, żeby dokonać rejestracji z różnych adresów email, warto też przed złożeniem drugiego wniosku ponownie uruchomić przeglądarkę.

Umowę o konto podpiszesz za pośrednictwem kuriera, promocja obowiązuje tylko w internecie.

Vouchery ważne są do 30.06.2018 roku. Każdy kod uprawnia do wymiany go na jeden bilet na dowolny seans filmowy z bieżącego repertuaru kin wyświetlany w technologii 2D w sieci kin pod szyldem „Multikino” i „Silver Screen” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Każda Nagroda może być wykorzystana tylko raz, dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie promocji.

 

Konto Optymalne – koszty

Filmowe konto OptymalneA te wyglądają naprawdę dobrze i jest (wg nas) obecnie jednym z najlepszych kont na rynku:

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej (bez warunków)
 • 0 zł za przelewy złotowe Elixir, które wykonasz w bankowości internetowej lub z aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash, 5 zł dla pozostałych (w Polsce)

Filmowe Konto Optymalne + 6 biletów do kina

 

 

Zobacz też inne oferty banku BGŻ BNP Paribas:
BGŻOptima lokata BEZKARNA

Lokata bezkarna w skrócie:

 • oprocentowanie 3,0%
 • kwota minimalna 1000 zł
 • kwota maksymalna 20 000 zł
 • okres lokaty 3 miesiące

Pamiętaj, że lokatę bezkarną można otworzyć wyłącznie na etapie składnia wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima, a promocja dostępna jest dla nowych klientów banku, lub którzy zamknęli konto co najmniej 12 miesięcy wcześniej.

Lokata bezkompromisowa w skrócie:
BGŻOptima lokata BEZKOMPROMISOWA

 • oprocentowanie 2,5%
 • kwota minimalna 1000 zł
 • kwota maksymalna 100 000 zł
 • okres lokaty 3 miesiące

Lokatę bezkompromisową można otworzyć wyłącznie na etapie składnia wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima i podobnie jak dla lokaty bezkarnej, jest to oferta dla nowych klientów (lub zamknięcie konta 12 miesięcy wcześniej).

Lokatę bezkarną lub bezkompromisową otworzysz bezpośrednio z bannerów, które znajdziesz z prawej strony, a szczegóły oraz inne oferty depozytowe znajdziesz również w naszym zestawieniu ranking lokat bankowych, do którego oczywiście zapraszamy.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym 6 biletów do kina – Filmowe Konto Optymalne BGŻ BNP Paribas

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Karta kredytowa Citi i voucher Ole Ole

 

mBank - 3,5% Lokata na powitanie

 

BGŻOptima lokata BEZKARNA