400 zł w voucherach do RTV EURO AGD z kartą BGŻ BNP Paribas

Nawet do 400 zł w voucherach do sklepów RTV EURO AGD w zamian za wyrobienie karty kredytowej BGŻ BNP Paribas i spełnienie warunków promocji. Promocja dostępna jest dla osób, które nie posiadają karty kredytowej BGŻ BNP Paribas oraz w ciągu ostatniego roku nie posiadały podpisanej umowy o kartę kredytową, nie wypowiedziały lub nie odstąpiły od umowy. Wyłączone są również pracownicy i osoby powiązane z bankiem.

bgz-euro

A co jeśli posiadasz lokatę BGŻOptima czy też konto w BGŻ BNP Paribas (lub lokatę)? W takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z promocji.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Karta kredytowa Mastercard z voucherami RTV EURO AGD

Jak już wspomnieliśmy na początku wpisu uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna działająca jako konsument, która spełni łącznie następujące warunki:
Karta kredytowa BGŻ BNP Paribas + voucher RTV EURO AGD

 • 1) w okresie promocji zawrze z bankiem umowę o kartę – czyli do 30.06.2018
 • 2) terminowo spłaca swoje zobowiązania wobec banku;
 • 3) w okresie od 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy o kartę oraz do końca okresu promocji:
  • nie miała zawartej innej umowy o kartę z bankiem
  • nie rozwiązała, nie wypowiedziała ani nie złożyła oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z bankiem umowy o kartę
  • zawarta przez nią z bankiem umowa o kartę nie okazała się nieważna
 • 4) nie jest zatrudniona przez bank lub spółki grupy na podstawie umowy o pracę ani nie świadczy na ich rzecz usług na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Karta kredytowa Mastercard z voucherami RTV EURO AGD – zasady

W okresie promocji, czyli nie później niż do 30.06.2018 wypełnij formularz na stronie promocji.

W rozmowie telefonicznej z konsultantem BGŻ BNP Paribas zawnioskuj o kartę MasterCard, gdyż tylko z taką kartą możesz wziąć udział w promocji, pamiętaj też o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, której nie możesz odwołać aż do odebrania nagrody.

Nie później niż do 30.06.2018 podpisz umowę o kartę, zobacz też: jak działa karta kredytowa (poradnik)

 

Wykonuj transakcje i spłacaj terminowo

Kolejnymi warunkami niezbędnymi do otrzymania nagrody są:

 • wykonywanie transakcji w ramach dwóch pierwszych okresów rozliczeniowych i
 • terminowa spłata zadłużenia na karcie

Transakcje kartą:

 • a. Za Transakcje Kartą na łączną kwotę od 500 zł do 999,99 zł otrzyma 1 Nagrodę
 • b. Za Transakcje Kartą na łączną kwotę od 1000 zł do 1499,99 zł otrzyma 2 Nagrody
 • c. Za Transakcje Kartą na łączną kwotę od 1500 zł do 1999,99 zł otrzyma 3 Nagrody
 • d. Za Transakcje Kartą na kwotę równą lub wyższą niż 2000 zł otrzyma 4 Nagrody

Nagrody zostaną udostępnione w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania operacji na karcie, które w ciągu 3 miesięcy możesz wymienić na vouchery do RTV EURO AGD lub inne dostępne w programie „Mam bonus”, dodatkowe inf. w regulaminie.

 

BGŻ BNP Paribas

Promocję karta kredytowa z voucherami do RTV EURO AGD znajdziesz również na Lokata Konto PL. Zobacz co jeszcze oferuje bank:
Karta kredytowa BGŻ BNP Paribas + voucher RTV EURO AGD

a dla osób, które poszukują kredytu, kredyty gotówkowe BGŻ BNP Paribas:

– w kolejności (malejące RRSO).

I oczywiście przypominamy o bieżącej promocji (banner).

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym 400 zł w voucherach do RTV EURO AGD z kartą BGŻ BNP Paribas

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Citi Bank Handlowy - karta kredytowa i voucher 300 zł do Allegro

 

Getin Bank konto Proste Zasady ze zwrotem 5%

 

BGŻOptima lokata BEZKARNA

 

W drogę z kontem Optymalnym BGŻ BNP Paribas – uzupełnij dane

W drogę z kontemJeśli brałeś(-aś) udział w promocji „W drogę z Kontem” to nadszedł czas na uzupełnienie danych niezbędnych do wypłaty premii.

Informacja o przyznaniu premii powinna przyjść na Twój adres email do 18.04.2018, a do 26.04.2018 masz czas na uzupełnienie danych niezbędnych do jej wypłaty.

Przypominamy, że po rejestracji i podpisaniu umowy (na to ostatnie był czas do 12.01.2018) należało w miesiącach styczeń – marzec 2018:

 • wykonać 5 transakcji bezgotówkowych na stacjach paliw (kody MCC 5541, 5542 i 5983)

Dodatkowe informacje w podlinkowanym wpisie.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

Przy okazji przypominamy o dwóch aktywnych promocjach BGŻ BNP Paribas:
Konto Optymalne z premią + darmowe treningi

oraz

Dla obydwu promocji można dodatkowo zgarnąć do 300 zł premii w ramach płatności mobilnych, zobacz też:

 

Warunki spełnione i brak maila?

Spełniłeś(-aś) warunki promocji, a mimo to bank nie przysłał Ci maila? Przede wszystkim zacznij od sprawdzenia folderów kosz, spam itp., a jeśli tam nie znajdziesz emaila od banku, to nie pozostaje nic innego, jak napisanie reklamacji, o czym mówi regulamin promocji:
Konto Oszczędnościowe BZWBK

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA” lub na adres e-mail: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail reklamującego (jeśli reklamujący chce, aby odpowiedź została mu przekazana mailem), jak również opis i przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie lub w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego na jego adres e-mail.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Klient może składać w Banku reklamacje (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez Bank na zasadach opisanych w § 5 ust. 7 – 10.
 7. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 367 847 lub +48 22 566 93 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora) albo osobiście do protokołu w Oddziale, drogą elektroniczną – systemami bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie Internetowej Banku.
 8. Konto lokacyjne Alior BankPo złożeniu przez Klienta reklamacji, Bank rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną na wniosek Klienta.
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2016 roku, poz. 892 z późn.zm.) rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej Klientowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 10. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji ze względu na konieczność uzyskania w tym zakresie dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym także od innych instytucji uczestniczących w realizacji lub rozliczeniu reklamowanej transakcji (np. inny bank – w przypadku reklamacji dotyczącej wypłaty w bankomacie, należącym do tego banku, bądź inny podmiot – w przypadku transakcji dokonanej w punkcie handlowo-usługowym), Bank, pomimo niezakończenia postępowania reklamacyjnego, warunkowo uznaje rachunek kwotą reklamowanej transakcji. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, Bank obciąża odpowiedni rachunek posiadacza kwotą warunkowego uznania.
 11. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Klienta wynikających z przepisów prawa właściwego dla Umowy.

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym W drogę z kontem Optymalnym BGŻ BNP Paribas – uzupełnij dane

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Idea Bank Lokata HAPPY

 

Idea Bank lokata NA NOWE ŚRODKI

 

Santander Lokata Direct+ Wzrost 15 miesięcy 2,55%

 

Darmowe treningi OK-System z kontem Optymalnym BGŻ BNP + premia 300 zł

Rok darmowych treningów OK System o wartości 756 zł i do 300 zł premii z kontem Optymalnym BGŻ BNP Paribas w ramach drugiej odsłony promocji

To kolejna, w naszym przekonaniu bardzo dobra oferta dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas – poza premią, którą przedstawialiśmy już w ramach poprzednich promocji BGŻ BNP Paribas, masz możliwość zdobycia 12 miesięcznych karnetów do obiektów sportowych współpracujących z OK System, a są to baseny, siłownie, sauny, kluby fitnes, szkoły tańca itp. – poniżej link do obiektów objętych promocją.

bgztrenuj

Dodatkowe do 300 zł premii może być zachętą i motywacją do skorzystania z oferty BGŻ – zapraszamy do szczegółowej lektury.

 

W formie z kontem – dla kogo

Warunki promocji są zbliżone do poprzedniej odsłony promocji, w głównej mierze zmieniły się daty, choć pewne elementy są niezmienne, tj. z najnowszej oferty BGŻ BNP Paribas mogą skorzystać nowi klienci banku – osoby, które nie posiadają i nie posiadały konta w banku od co najmniej 36 miesięcy.

Ograniczenie to nie dotyczy oczywiście klientów – posiadaczy lokat BGŻ Optima, jeśli posiadaczem lokaty bezkarnej BGŻ Optima albo lokaty bezkompromisowej BGŻ Optima, to możesz skorzystać z oferty.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

 

W formie z kontem – szczegóły

Jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie, o którym mowa poniżej, to nie później niż do 25.04.2018:
Konto Optymalne z premią

Uwaga! Wniosek w promocji można złożyć tylko przez internet!

Nie czekaj – jak już wspomnieliśmy powyżej (teoretycznie) masz czas do 24 kwietnia, w praktyce prawdopodobnie promocja zakończy się przed czasem, gdyż istnieje limit wniosków.

W kolejnym kroku, ale nie później niż do 10.05.2018 zawrzyj umowę z bankiem, którą podpiszesz za pośrednictwem kuriera.

 

W formie z kontem – karnety

Pierwszy karnet otrzymasz już za samą rejestrację i podpisanie umowy (patrz powyżej). Karnet w formie kodu otrzymasz SMSem nie później niż do 16.05.2018 r.

Karnet ten należy aktywować nie później niż do 27.05.2018 r. w panelu użytkownika OK System i wykorzystywać od 27.05.2018.

Kolejne karnety otrzymasz po:

 • zapewnieniu wpływu w kwocie min. 1000 zł – może to być przelew z Twojego konta w innym banku
 • wykonaniu płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na kwotę min. 200 zł
 • wykonaniu min. jednej płatności GO Mobile

Informację o  przyznaniu każdego kolejnego karnetu otrzymasz do 18 dnia miesiąca po miesiącu, w którym spełnisz powyższe warunki, oczywiście do tego czasu konto i karta muszą być aktywne.

Dodatkowe informacje w regulaminie promocji, tutaj też lista obiektów objętych promocją.

 

Co z tą kurą – płatności mobilne do 300 zł premii

Być może „wpadła” Ci w oczy reklama BGŻ BNP Paribas, w której klienci banku płacą mobilnie przykładając kurę do terminala płatniczego. Jeśli nie, a chcesz ją zobaczyć, to odsyłamy na yt pod https://www.youtube.com/watch?v=qNVkNPjHUqc  – zobacz też #coztąkurą.

Konto Optymalne z premiąAby skorzystać z promocji „Mobilna Premia” (#coztąkurą) należy być nowym klientem banku czyli osobą, która nie posiadała:

 • Konta Optymalnego
 • Konta Maksymalnego lub
 • Konta Premium

co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku – są to jednocześnie warunki uprawniające do udziału w opisywanej przez nas promocji.

Bank zapłaci Ci 1 zł za każdą transakcję mobilną, zdefiniowaną portfelem MasterPass, płatność Android Pay oraz transakcja przez aplikację mobilną GOmobile:

 • bank zapłaci Ci 1 zł za wykonanie większości transakcji mobilnych, do 25 zł miesięcznie
 • promocja trwa 12 miesięcy od podpisania umowy o konto
 • łącznie do zgarnięcia jest do 300 zł

Więcej w regulaminie Mobilna Premia 2, zobacz też:

 

Konto Optymalne – koszty

A te wyglądają naprawdę dobrze i jest (wg nas) obecnie jednym z najlepszych kont na rynku:
Konto Optymalne z premią

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej (bez warunków)
 • 0 zł za przelewy złotowe Elixir, które wykonasz w bankowości internetowej lub z aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash, 5 zł dla pozostałych (w Polsce)

Czy w promocji #coztąkurą (Mobilna Premia) musisz korzystać z promocji ze zwrotem, którą przedstawiliśmy powyżej? Oczywiście, że nie.

Możesz również tylko odebrać bony treningowe albo połączyć promocje – wybór należy do Ciebie:

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Darmowe treningi OK-System z kontem Optymalnym BGŻ BNP + premia 300 zł

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Konto Optymalne z premią + darmowe treningi

 

Konto Oszczędnościowe BZWBK

 

Idea Bank Lokata HAPPY PRO

 

Konto Optymalne + bony do Rossmann od BGŻ BNP Paribas

BGŻ RossmannNawet 200 zł w bonach do drogerii Rossmann w zamian za uruchomienie Konta Optymalnego w ramach ostatniej promocji BGŻ BNP Paribas

I podobnie, jak to miało już miejsce w ramach innych promocji tego banku, tak i tym razem istnieje limit, który wynosi 1000 rejestracji w promocji i po wyczerpaniu którego złożenie wniosku przestanie być możliwe.

Zobacz też:

 

ATRAKCYJNE KONTO 2 – wykluczenia

Z najnowszej oferty BGŻ BNP Paribas mogą skorzystać tylko osoby, które nie posiadały (dotyczy to również współposiadaczy) konta od co najmniej 36 miesięcy, dotyczy to również klientów sprzed połączenia banków.

Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy posiadaczy lokat BGŻ Optima, jeśli uruchomiłeś(-aś) lokatę bezkarną BGŻ Optima albo lokatę bezkompromisową BGŻ Optima, to oczywiście możesz skorzystać z oferty.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

 

Bony do Rossmann – wniosek

Jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie, o którym mowa poniżej, to nie później niż do 15.04.2018:
Konto Optymalne z premią + voucher Rossmann

Jak już wspomnieliśmy powyżej (teoretycznie) masz na to czas do 15 kwietnia, choć może zdarzyć się też tak, że promocja zakończy się przed czasem.

Po rejestracji i również nie później niż do 15 kwietnia

 • złóż wniosek o konto Optymalne z kartą debetową (do 15.04.2018)
 • podpisz umowę o konto (do 30.04.2018)

Jeśli nie obejmują Cię wykluczenia i bon do Rossmann jest dla Ciebie atrakcyjną nagrodą, to nie czekaj. A w dalszej części wpisu dodatkowe informacje o promocji.

 

Bony do Rossmann

Aby otrzymać pierwszy bon 100 zł do Rossmann w maju, w czerwcu i w lipcu:

 • zapewnij wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł – może być przelew z Twojego konta w innym banku
 • wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 200 zł
 • wykonaj co najmniej 1 przelew za pomocą aplikacji mobilnej GO Mobile

Po spełnieniu ww warunków otrzymasz bon o wartości 100 zł do sklepów Rossmann. Informację o przyznaniu nagrody otrzymasz do 17.08.2018 r, do 23.08.2018 r. należało będzie zalogować się i podać adres korespondencyjny, na który ma być przesłana karta podarunkowa (bon otrzymasz do 31.08.2018).

 

Aby otrzymać drugi bon 100 zł do Rossmann w sierpniu, wrześniu i październiku:

 • zapewnij wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł – może być przelew z Twojego konta w innym banku
 • wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 200 zł
 • wykonaj co najmniej 1 przelew za pomocą aplikacji mobilnej GO Mobile

Po spełnieniu ww warunków otrzymasz bon o wartości 100 zł do sklepów Rossmann. Informację o przyznaniu nagrody otrzymasz do 14.11.2018 r, karta zostanie wysłana pocztą (do 30.11.2018).

 

Bony ważne będą do 01.07.2019 i należy je użyć w okresie ich ważności, można z nich korzystać wielokrotnie, dodatkowe inf. w regulaminie.

 

Konto Optymalne – koszty

A te wyglądają naprawdę dobrze i jest (wg nas) obecnie jednym z najlepszych kont na rynku:
Konto Optymalne z premią + voucher Rossmann

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej (bez warunków)
 • 0 zł za przelewy złotowe Elixir, które wykonasz w bankowości internetowej lub z aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash, 5 zł dla pozostałych (w Polsce)

Umowę o konto podpiszesz z pośrednictwem kuriera, który przyjedzie do domu, pracy, czy na uczelnię.

 

Przy okazji przypominamy o innej promocji BGŻ:

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym Konto Optymalne + bony do Rossmann od BGŻ BNP Paribas

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Konto Optymalne z premią + darmowe treningi

 

BGŻOptima lokata BEZKARNA

 

Citi Bank Handlowy - karta kredytowa i voucher 300 zł do Allegro

 

BGŻ BNP Paribas: Konto Optymalne + darmowe treningi OK System + 300 zł premii

Rok darmowych treningów OK System o wartości 756 zł i do 300 zł premii z kontem Optymalnym BGŻ BNP Paribas

Ciekawa oferta dla osób, które chcą poćwiczyć – przed nami wiosna :) lub aktywnie spędzić czas. Teraz w promocji BGŻ BNP Paribas poza premią, którą przedstawialiśmy już w ramach poprzednich promocji tego banku, możliwość zdobycia 12 miesięcznych karnetów do obiektów sportowych współpracujących z OK System: baseny, siłownie, sauny, fitnes itp.

bgztrenuj

A 300 zł premii może być dodatkową motywacją do skorzystania z oferty BGŻ – zapraszamy do szczegółowej lektury.

 

W formie z kontem – dla kogo

Z najnowszej oferty BGŻ BNP Paribas mogą skorzystać nowi klienci banku – osoby, które nie posiadają i nie posiadały konta w banku od co najmniej 36 miesięcy.

Ograniczenie to nie dotyczy oczywiście klientów BGŻ Optima, jeśli posiadaczem lokaty bezkarnej BGŻ Optima albo lokaty bezkompromisowej BGŻ Optima, to możesz skorzystać z oferty.


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

 

W formie z kontem – szczegóły

Jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie, o którym mowa poniżej, to nie później niż do 31.03.2013:
Konto Optymalne z premią

Uwaga! Wniosek w promocji można złożyć tylko przez internet!

Nie czekaj – jak już wspomnieliśmy powyżej (teoretycznie) masz czas do 31 marca, w praktyce prawdopodobnie promocja zakończy się przed czasem, gdyż istnieje limit wniosków.

W kolejnym kroku, ale nie później niż do 13.04.2018 zawrzyj umowę z bankiem, którą podpiszesz za pośrednictwem kuriera.

 

W formie z kontem – karnety

Pierwszy karnet otrzymasz już za samą rejestrację i podpisanie umowy (patrz powyżej). Karnet w formie kodu otrzymasz SMSem nie później niż do 17.04.2018 r.

Karnet ten należy aktywować nie później niż do 26.04.2018 r. w panelu użytkownika OK System i wykorzystywać od 1.05.2018.

Kolejne karnety otrzymasz po:

 • zapewnieniu wpływu w kwocie min. 1000 zł – może to być przelew z Twojego konta w innym banku
 • wykonaniu płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na kwotę min. 200 zł
 • wykonaniu min. jednej płatności GO Mobile

Informację o  przyznaniu każdego kolejnego karnetu otrzymasz do 18 dnia miesiąca po miesiącu, w którym spełnisz powyższe warunki, oczywiście do tego czasu konto i karta muszą być aktywne.

Dodatkowe informacje w regulaminie promocji, tutaj też lista obiektów objętych promocją.

 

Co z tą kurą – płatności mobilne do 300 zł premii

Być może „wpadła” Ci w oczy reklama BGŻ BNP Paribas, w której klienci banku płacą mobilnie przykładając kurę do terminala płatniczego. Jeśli nie, a chcesz ją zobaczyć, to odsyłamy na yt pod https://www.youtube.com/watch?v=qNVkNPjHUqc  – zobacz też #coztąkurą.

Konto Optymalne z premiąAby skorzystać z promocji „Mobilna Premia” (#coztąkurą) należy być nowym klientem banku czyli osobą, która nie posiadała:

 • Konta Optymalnego
 • Konta Maksymalnego lub
 • Konta Premium

co najmniej 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku – są to jednocześnie warunki uprawniające do udziału w opisywanej przez nas promocji.

Bank zapłaci Ci 1 zł za każdą transakcję mobilną, zdefiniowaną portfelem MasterPass, płatność Android Pay oraz transakcja przez aplikację mobilną GOmobile:

 • bank zapłaci Ci 1 zł za wykonanie większości transakcji mobilnych, do 25 zł miesięcznie
 • promocja trwa 12 miesięcy od podpisania umowy o konto
 • łącznie do zgarnięcia jest do 300 zł

Więcej w regulaminie Mobilna Premia 2

 

Konto Optymalne – koszty

A te wyglądają naprawdę dobrze i jest (wg nas) obecnie jednym z najlepszych kont na rynku:
Konto Optymalne z premią

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej (bez warunków)
 • 0 zł za przelewy złotowe Elixir, które wykonasz w bankowości internetowej lub z aplikacji mobilnej
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash, 5 zł dla pozostałych (w Polsce)

Czy w promocji #coztąkurą (Mobilna Premia) musisz korzystać z promocji ze zwrotem, którą przedstawiliśmy powyżej? Oczywiście, że nie.

Możesz również tylko odebrać bony treningowe albo połączyć promocje – wybór należy do Ciebie:

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym BGŻ BNP Paribas: Konto Optymalne + darmowe treningi OK System + 300 zł premii

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Karta kredytowa bez odsetek RRSO 0%

 

Konto 360° Millennium z premią 100 zł w gotówce i 250 w bonach

 

Citi Bank Handlowy - karta kredytowa i voucher 300 zł do Allegro

 

BGŻ BNP: 400 zł w bonach Allegro za wyrobienie karty kredytowej

W najnowszej promocji BG BNP Paribas w zamian za wyrobienie karty kredytowej do zdobycia nawet 400 zł w formie bonów do serwisu allegro.pl. Oznacza to nawet do 400 zł zniżki w portalu aukcyjnym, a udział w promocji mogą wziąć zarówno nowi, jak i obecni klienci BGŻ BNP Paribas, choć ci ostatni z pewnymi ograniczeniami.

bgzkarta

 

Karta + voucher Allegro – dla kogo

W promocji może wziąć udział osoba, która przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy nie posiadała żadnej karty kredytowej BGŻ BNP Paribas


Zanim przejdziesz dalej, prosimy: zatrzymaj się na chwilę i polub nasz profil na fb, dziękujemy :)

 

A co z innymi produktami banku? Nie ma żadnych przeciwwskazań, nie bez kozery na początku wpisu wspomnieliśmy, że z promocji mogą skorzystać również obecni klienci banku:

żaden z powyższych produktów nie wyklucza Cię to z udziału w promocji.

 

Do 400 zł dla (nie)nowych klientów

Jeśli nie obejmują Cię wykluczenia, o których wspomnieliśmy powyżej i nie pogardzisz bonem na allegro, to złóż wniosek na stronie promocji pamiętając o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgodę na presyłanie informacji handlowych:

bgzkarta-zgody

 

Pamiętaj, aby w kolejnych etapach wybrać kartę MasterCard, gdyż tylko dla tych kart możliwy jest udział w promocji.

 

Jak zdobyć 100, 200, 300 lub 400 zł?

Co dalej? Po podpisaniu umowy (masz na to czas maks. do 31.03.2018), a następnie po otrzymaniu i aktywacji karty zacznij z niej aktywnie korzystać, gdyż:

 • bank przyzna Ci punkty, które zależnie od tego, ile wydasz w ciągu pierwszych dwóch okresów rozliczeniowych, punkty te możesz wymienić na vouchery do Allegro.

Warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody/nagród jest też:

 • terminowe spłacanie karty

Na marginesie przypominamy, że w ten sposób płacenie pieniędzmi banku nic Cię nie kosztuje – zobacz: jak działa karta kredytowa.

 

Nagrodą jest pula punktów w programie „MamBONUS”, które można wymieniać na vouchery do Allegro (każde 30.000 punktów to voucher 100 zł):

 • 1 nagroda – transakcje w przedziale 500 – 999,99 zł – co oznacza voucher o wartości 100 zł
 • 2 nagrody – transakcje w przedziale 1000 – 1499,99 zł – co oznacza 2 vouchery o wartości 100 zł każdy
 • 3 nagrody – transakcje w przedziale 1500 – 1999,99 zł – co oznacza 3 vouchery o wartości 100 zł każdy
 • 4 nagrody – transakcje na kwotę 2000 zł i więcej – co oznacza 4 vouchery o wartości 100 zł każdy

To wszystko :)

 

Kiedy voucher/-y

Nagrody zostaną udostępnione w panelu programu MamBONUS w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności kartą.

Punkty będzie można wymienić na bony allegro w ciągu 3 miesięcy po uprzedniej rejestracji na stronie https://mambonus.pl/

Voucher (lub vouchery) należy wykorzystać w terminie ważności, dodatkowe inf. w regulaminie oraz

 

 

Poleć lub udostępnij znajomym BGŻ BNP: 400 zł w bonach Allegro za wyrobienie karty kredytowej

i polub bankomaniacy.pl na fb

 

Wybrane najlepsze:

Idea Bank Lokata HAPPY

 

Idea Bank lokata NA NOWE ŚRODKI

 

BGŻOptima lokata BEZKARNA