Skrót wycinka ekranu OneNote w Windows 8.1?

W Windows 8.1 domyślny skrót OneNote Clipping Tool Win+S został zastąpiony więc tymczasowo nie działa [do planowanej poprawki]. Aby przywrócić funkcje szybkiego robienia zrzutów ekranu skrótem klawiszowym wystarczy dodać klucz rejestru w gałęzi:

Software\Microsoft\Office\15.0\OneNote\Options\Other

Nową wartość DWORD (32bit)  o wartośći 41 co po przelogowaniu da nam skrót Win+A

 

Jeśli nie chcemy sami modyfikować rejestru można posłużyć się gotowymi skryptami:

VBShttp://gallery.technet.microsoft.com/office/How-to-change-the-OneNote-b80bef2e lub

Powershellhttp://gallery.technet.microsoft.com/office/How-to-change-the-OneNote-09f269b6

 

Można zapisać także poniższy kod jako plik .reg i uruchomić:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\OneNote\Options\Other]
"ScreenClippingShortcutKey"=dword:00000041

Niemniej jednak polecań wtyczkę do Google Chrome która pozwala na szybkie dodawanie adnotacji do wycinków oraz ich udostępnianie: Lightshot

 

Synchronizacja plików w tle

Jeśli chcemy aby nasze ważne pliki były zawsze bezpieczne możemy posłużyć się narzędziem do synchronizacji folderów, ustawić synchronizację z dyskiem zewnętrznym/zasobem sieciowym, wykorzystać skrypt vbs do niezauważalnego uruchamiania aplikacji z wiersza poleceń oraz ustawić zadanie w harmonogramie zadań aby operacja wykonywała się regularnie.

 1. Posłużymy się sprawdzoną aplikacją do synchronizacji od Microsoftu SyncToy 2.1 którą pobieramy i instalujemy
 2. Tworzymy parę folderów do sychronizacji wybierając tryb „echo”
 3. st
 4. Tworzymy skrypt bat uruchamiający nasze zadanie z wiersza poleceń
 5. Plik sync_all.bat:
  C:\Program Files\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe" -R
 6. Chyba że chcemy zsynchronizować tylko jedną parę folderów w SyncToy wtedy po parametrze -R dopisujemy nazwę pary, np.:
  C:\Program Files\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe" -R "dokumenty"
 7. Tworzymy skrypt vbs uruchamiający nasz skrypt bat niezauważalnie
 8. Plik sync_all.vbs:
  CreateObject("Wscript.Shell").Run "C:\temp\sync_all.bat", 0, True
 9. Tworzymy zadanie w harmonogramie zadań uruchamiające nasz skrypt vbs np 30 minut po uruchomieniu komputera i powtarzamy zadanie co np. 30 minut.
 10. st1
 11. st2
 12. st3
 13. st4
 14. st5
 15. st7

W zależności od potrzeb jeśli możemy wykorzystać usługi dropbox.com, box.com możemy posłużyć się dostarczonymi do nich narzędziami do automatycznej synchronizacji, jednak nie zawsze usługi te są dostępne, np w sieciach firmowych/za proxy.

Najlepszy multikomunikator?

Spotykałem się z dziwnym nastawieniem ludzi do pewnego typu sieci społecznościowych, gdzie najczęstszą wymówką ludzi do nieużywania ich była odpowiedź: „Nie korzystam, bo nie będę miał/a cały czas otwartej strony (czy poczty)”. Zrozumiałe jest też podejście „Korzystam tylko z tego z czego korzystają moi znajomi.” Co jednak gdy nasi znajomi są podzieleni i korzystają z różnych sposobów komunikacji? Zwolenników popularnego GG nie trzeba przedstawiać, choć zauważalna ich liczba przerzuciła się na Skype czy przestawiła zupełnie na kontakt poprzez sieci społecznościowe jak Facebook czy NK.pl. Ciągle jednak rośnie liczba osób korzystająca z Gtalka przeważnie do celów biznesowych, choć tam króluje moim zdaniem XMPP. Testując różne rozwiązania komunikacji chciałbym przedstawić obecnie przeze mnie używaną aplikację która zaspokaja aktualne potrzeby przy pracy w środowisku Windows.

Najlepszy multikomunikator Czytaj dalej Najlepszy multikomunikator?