Opóźnione uśpienie

Jeśli chcesz wprowadzić komputer w stan uśpienia za np godzinę bo przykładowo uruchomiłeś na nim jakąś operację ale nie jesteś pewien czy się zakończy w tym czasie więc nie chcesz zamykać całkowicie systemu tylko po wznowieniu widzieć stan operacji wystarczy wprowadzić w notatniku poniższe linie:

timeout 3600
Rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep

zapisać jako plik z rozszerzeniem .bat i uruchomić.

W pierwszej linii ustalamy liczbę sekund po której ma zostać uruchomione drugie polecenie (3600 to godzina). Drugie polecenie usypia komputer.

Windows 8.1 KMS error

W przypadku błędu:

ERROR TEXT: The Software Licensing Service reported that the product could
not be activated. No Key Management Service (KMS) could be contacted. 
Please see the Application Event Log for additional information.

na czas aktywacji pomaga wyłączenie zapory sieciowej.