Kodowanie encji HTML

Do szybkiego kodowania i dekodowania encji HTML w zależności od częstotliwości wykonywania tej operacji możemy użyć kilku sposobów m.in. narzędzie online, wtyczkę do edytora tekstu czy makro w IDE.

 • Narzędzie online:

www.web2generators.com/…

https://mothereff.in/…

http://www.freeformatter.com/…

 • Wtyczka do Notepad++

https://kollegaru.wordpress.com/

 • Wtyczka Netbeans

http://plugins.netbeans.org/plugin/…

 • Makro w Visual Studio 2013
  1. Do obsługi makr instalujemy Visual Commander.
  2. Wybieramy z menu VCMD Commands:VCMD Commands
  3. Wklejamy w polu Code: poniższy kod:
Imports EnvDTE
Imports EnvDTE80
Imports Microsoft.VisualBasic
 
Public Class C
  Implements VisualCommanderExt.ICommand
 
  Sub Run(DTE As EnvDTE80.DTE2, package As Microsoft.VisualStudio.Shell.Package)
  Implements VisualCommanderExt.ICommand.Run
   DTE.ActiveDocument.Selection.Text = System.Web.HttpUtility.HtmlEncode(DTE.ActiveDocument.Selection.Text)
  End Sub
End Class
 1. Dodajemy do References: System.Webmakro2
 2. Przypisujemy skrót klawiszowy np. CTRL+1, Tools -> Options -> Enviroment -> Keyboard -> wpisujemy vcmd, wybieramy naszą komendę i przypisujemy skrót (możemy zawęzić obszar działania poprzez Use new shortcut in: Text Editor):Keyboard shortcut macro
 3. W miarę potrzeby dodajemy analogicznie drugie makro do Dekodowania zmieniając jedynie nazwę w treści .HtmlEncode na .HtmlDecode i ustawiamy skrót klawiszowy na CTRL+2.
 • Inny sposób w Visual Studio z użyciem zewnętrznej aplikacji:

http://robertgaut.com/…