Miniaturka filmu Youtube

Każdy film w Youtube posiada 4 automatycznie generowane obrazki z formacie:

http://img.youtube.com/vi/<video-id>/0.jpg
http://img.youtube.com/vi/<video-id>/1.jpg
http://img.youtube.com/vi/<video-id>/2.jpg
http://img.youtube.com/vi/<video-id>/3.jpg
gdzie <video-id> to identyfikator filmu np dla filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=qM-hSoj_glQ
identyfikator to
qM-hSoj_glQ

http://img.youtube.com/vi/qM-hSoj_glQ/0.jpg
http://img.youtube.com/vi/qM-hSoj_glQ/1.jpg
http://img.youtube.com/vi/qM-hSoj_glQ/2.jpg
http://img.youtube.com/vi/qM-hSoj_glQ/3.jpg

0.jpg ma wymiary (480px x 360px)
1.jpg, 2.jpg, 3.jpg mają wymiary (120px x 90px)

dostępne także:

http://img.youtube.com/vi/qM-hSoj_glQ/default.jpg
http://img.youtube.com/vi/qM-hSoj_glQ/hqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/qM-hSoj_glQ/mqdefault.jpg

Dla filmów HQ mamy do dyspozycji także większe miniatury:
http://img.youtube.com/vi/qM-hSoj_glQ/sddefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/qM-hSoj_glQ/maxresdefault.jpg

ww obrazki dostępne również poprzez https, oraz przez skróconą wersję domeny i3.ytimg.com

https://i3.ytimg.com/vi/qM-hSoj_glQ/maxresdefault.jpg

Funkcja Javascript zwracająca ww miniaturki:
http://jquery-howto.blogspot.com/2009/02/how-to-get-youtube-video-screenshot.html
Wersja jQuery:
http://jquery-howto.blogspot.com/2009/05/jyoutube-jquery-youtube-thumbnail.html