Opóźnione uśpienie

Jeśli chcesz wprowadzić komputer w stan uśpienia za np godzinę bo przykładowo uruchomiłeś na nim jakąś operację ale nie jesteś pewien czy się zakończy w tym czasie więc nie chcesz zamykać całkowicie systemu tylko po wznowieniu widzieć stan operacji wystarczy wprowadzić w notatniku poniższe linie:

timeout 3600
Rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep

zapisać jako plik z rozszerzeniem .bat i uruchomić.

W pierwszej linii ustalamy liczbę sekund po której ma zostać uruchomione drugie polecenie (3600 to godzina). Drugie polecenie usypia komputer.