Skrót wycinka ekranu OneNote w Windows 8.1?

W Windows 8.1 domyślny skrót OneNote Clipping Tool Win+S został zastąpiony więc tymczasowo nie działa [do planowanej poprawki]. Aby przywrócić funkcje szybkiego robienia zrzutów ekranu skrótem klawiszowym wystarczy dodać klucz rejestru w gałęzi:

Software\Microsoft\Office\15.0\OneNote\Options\Other

Nową wartość DWORD (32bit)  o wartośći 41 co po przelogowaniu da nam skrót Win+A

 

Jeśli nie chcemy sami modyfikować rejestru można posłużyć się gotowymi skryptami:

VBShttp://gallery.technet.microsoft.com/office/How-to-change-the-OneNote-b80bef2e lub

Powershellhttp://gallery.technet.microsoft.com/office/How-to-change-the-OneNote-09f269b6

 

Można zapisać także poniższy kod jako plik .reg i uruchomić:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\OneNote\Options\Other]
"ScreenClippingShortcutKey"=dword:00000041

Niemniej jednak polecań wtyczkę do Google Chrome która pozwala na szybkie dodawanie adnotacji do wycinków oraz ich udostępnianie: Lightshot

 

Synchronizacja plików w tle

Jeśli chcemy aby nasze ważne pliki były zawsze bezpieczne możemy posłużyć się narzędziem do synchronizacji folderów, ustawić synchronizację z dyskiem zewnętrznym/zasobem sieciowym, wykorzystać skrypt vbs do niezauważalnego uruchamiania aplikacji z wiersza poleceń oraz ustawić zadanie w harmonogramie zadań aby operacja wykonywała się regularnie.

 1. Posłużymy się sprawdzoną aplikacją do synchronizacji od Microsoftu SyncToy 2.1 którą pobieramy i instalujemy
 2. Tworzymy parę folderów do sychronizacji wybierając tryb „echo”
 3. st
 4. Tworzymy skrypt bat uruchamiający nasze zadanie z wiersza poleceń
 5. Plik sync_all.bat:
  C:\Program Files\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe" -R
 6. Chyba że chcemy zsynchronizować tylko jedną parę folderów w SyncToy wtedy po parametrze -R dopisujemy nazwę pary, np.:
  C:\Program Files\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe" -R "dokumenty"
 7. Tworzymy skrypt vbs uruchamiający nasz skrypt bat niezauważalnie
 8. Plik sync_all.vbs:
  CreateObject("Wscript.Shell").Run "C:\temp\sync_all.bat", 0, True
 9. Tworzymy zadanie w harmonogramie zadań uruchamiające nasz skrypt vbs np 30 minut po uruchomieniu komputera i powtarzamy zadanie co np. 30 minut.
 10. st1
 11. st2
 12. st3
 13. st4
 14. st5
 15. st7

W zależności od potrzeb jeśli możemy wykorzystać usługi dropbox.com, box.com możemy posłużyć się dostarczonymi do nich narzędziami do automatycznej synchronizacji, jednak nie zawsze usługi te są dostępne, np w sieciach firmowych/za proxy.

Klasyczne menu start w Windows 8?

Jeśli chcemy zachować klasyczne menu start w Windows 8 możemy posłużyć się aplikacja Classic Shell do pobrania tutaj. Przy instalacji odznaczamy wszystko czego nie potrzebujemy, zostawiamy samo menu start, w opcjach pozostawiamy domyślną ikonkę. Aby zachować domyślne menu Windows 8 pod klawiszem Win ustawiamy skrót do klasycznego menu pod np. kombinacją ALT+Win. Teraz możemy odnaleźć programy w ulubiony sposób.