Windows 8.1 KMS error

W przypadku błędu:

ERROR TEXT: The Software Licensing Service reported that the product could
not be activated. No Key Management Service (KMS) could be contacted. 
Please see the Application Event Log for additional information.

na czas aktywacji pomaga wyłączenie zapory sieciowej.

Skrót wycinka ekranu OneNote w Windows 8.1?

W Windows 8.1 domyślny skrót OneNote Clipping Tool Win+S został zastąpiony więc tymczasowo nie działa [do planowanej poprawki]. Aby przywrócić funkcje szybkiego robienia zrzutów ekranu skrótem klawiszowym wystarczy dodać klucz rejestru w gałęzi:

Software\Microsoft\Office\15.0\OneNote\Options\Other

Nową wartość DWORD (32bit)  o wartośći 41 co po przelogowaniu da nam skrót Win+A

 

Jeśli nie chcemy sami modyfikować rejestru można posłużyć się gotowymi skryptami:

VBShttp://gallery.technet.microsoft.com/office/How-to-change-the-OneNote-b80bef2e lub

Powershellhttp://gallery.technet.microsoft.com/office/How-to-change-the-OneNote-09f269b6

 

Można zapisać także poniższy kod jako plik .reg i uruchomić:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\OneNote\Options\Other]
"ScreenClippingShortcutKey"=dword:00000041

Niemniej jednak polecań wtyczkę do Google Chrome która pozwala na szybkie dodawanie adnotacji do wycinków oraz ich udostępnianie: Lightshot

 

Synchronizacja plików w tle

Jeśli chcemy aby nasze ważne pliki były zawsze bezpieczne możemy posłużyć się narzędziem do synchronizacji folderów, ustawić synchronizację z dyskiem zewnętrznym/zasobem sieciowym, wykorzystać skrypt vbs do niezauważalnego uruchamiania aplikacji z wiersza poleceń oraz ustawić zadanie w harmonogramie zadań aby operacja wykonywała się regularnie.

 1. Posłużymy się sprawdzoną aplikacją do synchronizacji od Microsoftu SyncToy 2.1 którą pobieramy i instalujemy
 2. Tworzymy parę folderów do sychronizacji wybierając tryb „echo”
 3. st
 4. Tworzymy skrypt bat uruchamiający nasze zadanie z wiersza poleceń
 5. Plik sync_all.bat:
  C:\Program Files\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe" -R
 6. Chyba że chcemy zsynchronizować tylko jedną parę folderów w SyncToy wtedy po parametrze -R dopisujemy nazwę pary, np.:
  C:\Program Files\SyncToy 2.1\SyncToyCmd.exe" -R "dokumenty"
 7. Tworzymy skrypt vbs uruchamiający nasz skrypt bat niezauważalnie
 8. Plik sync_all.vbs:
  CreateObject("Wscript.Shell").Run "C:\temp\sync_all.bat", 0, True
 9. Tworzymy zadanie w harmonogramie zadań uruchamiające nasz skrypt vbs np 30 minut po uruchomieniu komputera i powtarzamy zadanie co np. 30 minut.
 10. st1
 11. st2
 12. st3
 13. st4
 14. st5
 15. st7

W zależności od potrzeb jeśli możemy wykorzystać usługi dropbox.com, box.com możemy posłużyć się dostarczonymi do nich narzędziami do automatycznej synchronizacji, jednak nie zawsze usługi te są dostępne, np w sieciach firmowych/za proxy.