Programowe wyciszanie mikrofonu

Jeśli nie mamy mikrofonu z wbudowanym przyciskiem wyciszenia i nie chcemy za każdym razem szukać myszką tej opcji na pasku zadań można do wyciszania wykorzystać skrótu klawiszowego i robić to programowo.

Wyciszanie mikrofonu z MicMute

Z pomocą przychodzi aplikacja MicMute dostępna pod adresem:
http://sourceforge.net/projects/micmute/

Po zainstalowaniu aplikacji przechodzimy do Options -> Setup shortcut i ustawiamy skrót klawiszowy którym będziemy włączać/wyłączać wyciszanie dźwieku:

Programowe wyciszanie mikrofonu MicMute

Klikamy np. klawisz F8 i OK. Od teraz możemy wyciszać dźwięk za pomocą naszego skrótu.

 

 

Programowe wyciszanie mikrofonu MicMute

Pamiętajmy żeby nie przypisać skrótu używanego w innej aplikacji/systemie żeby podczas pracy nie wyciszać programowo przypadkowo dźwięku.

Krótki opis wyciszania mikrofonu na filmie:

Programowe wyciszanie mikrofonu z NirCmd

Innym rozwiązaniem jest np. użycie aplikacji NirCmd, dzięki której przypiszemy sobie skrót klawiszowy do tej funkcji systemu:
http://darrenmccall.com/blog/microphone-mute-keyboard-shortcut/
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/create-a-shortcut-or-hotkey-to-mute-the-system-volume-in-windows/

Sprowadza się to do utworzenia skrótu do aplikacji:

C:\nircmd.exe mutesysvolume 2 microphone

i przypisania do niego skrótu klawiszowego.

Można tego dokonać także za pomocą Autohotkey lub nawet przez odpowiednią konfigurację Skype.

Nie tylko Windows

Programowe wyciszanie mikrofonu dla użytkowników Apple:

http://eddmann.com/posts/creating-a-mac-microphone-mute-keyboard-shortcut/

Programowe wyciszanie mikrofonu dla użytkowników Ubuntu:

http://askubuntu.com/questions/12100/command-to-mute-…mic