Skrót wycinka ekranu OneNote w Windows 8.1?

W Windows 8.1 domyślny skrót OneNote Clipping Tool Win+S został zastąpiony więc tymczasowo nie działa [do planowanej poprawki]. Aby przywrócić funkcje szybkiego robienia zrzutów ekranu skrótem klawiszowym wystarczy dodać klucz rejestru w gałęzi:

Software\Microsoft\Office\15.0\OneNote\Options\Other

Nową wartość DWORD (32bit)  o wartośći 41 co po przelogowaniu da nam skrót Win+A

 

Jeśli nie chcemy sami modyfikować rejestru można posłużyć się gotowymi skryptami:

VBShttp://gallery.technet.microsoft.com/office/How-to-change-the-OneNote-b80bef2e lub

Powershellhttp://gallery.technet.microsoft.com/office/How-to-change-the-OneNote-09f269b6

 

Można zapisać także poniższy kod jako plik .reg i uruchomić:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\OneNote\Options\Other]
"ScreenClippingShortcutKey"=dword:00000041

Niemniej jednak polecań wtyczkę do Google Chrome która pozwala na szybkie dodawanie adnotacji do wycinków oraz ich udostępnianie: Lightshot