Upload z menu kontekstowego

Program UniUpload pozwala w łatwy sposób umieszczać obrazy w serwisie ImageShack.us, czy dowolne pliki w MediaFire.com prosto z menu kontekstowego:

UniUpload
Można także wgrywać obrazki bezpośrednio ze schowka, w tym celu należy utworzyć skrót wskazujący na (UniUpld.exe ImageShack Clipboard).
Dostępna jest także opcja konfiguracji własnego FTP.
Strona programu:
http://uniupload.thecybershadow.net/