WCFTestClient w menu VisualStudio 2015

Pokaże jak utworzyć skrót do WCFTestClient bezpośrednio w menu VisualStudio z użyciem importu ustawień VisualStudio Settings.

  1. Pobieramy plik xml WCFTestClientInMenu.vssettings lub zapisujemy poniższy kod jako plik o ww. nazwie:
  2. Wybieramy z menu Visual Studio: Tools -> Import and Export Settings… -> Import selected enviroment settings:wcft1
  3. Na kolejnej karcie klikamy Browse i wskazujemy zapisany wcześniej plik. Przechodzimy dalej, zaznaczamy opcje:wcft2
  4. Potwierdzamy i mamy odtąd skrót do WCFTestClient bezpośrednio z menu VisualStudio Tools.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/76712d27.aspx